Hướng dẫn tạo Cron Jobs cPanel

by admincp
17 Xem

Cron Jobs là gì ? Cron Jobs có để thực hiện các công việc định kỳ là các tác vụ theo lịch trình mà hệ thống chạy vào các thời điểm hoặc khoảng thời gian xác định trước. Thông thường, một công việc định kỳ chứa một loạt các tác vụ đơn giản mà hệ thống chạy từ tệp tập lệnh.
Để tạo Cron Jobs hoạt động các yêu cầu mà bạn cần thực hiện tự động trên Hosting của mình.
Tại cPanel đi đến phần Cron Jobs.
cran jobs
 
cran jobs cpanel
 
Tại đây bạn có thể tùy chọn các phần cấu hình của mình :
Common Settings : Tại đây bạn có thể chọn một vài Option có sẳn
Minute: Phút
Hour: Giờ
Day: Ngày
Month: Tháng
Weekday: Tuần lễ
Command: Lệnh thực hiện
Nhấn Add New Cron Job sau khi bạn thêm đủ thông tin xong.
Ví dụ bên dưới mình thực hiện Command dòng lệnh Backup MySQL và xóa file error_log mổi ngày

mysqldump -u user -ppass_word database_name > backup.sql
rm /home/vinastar/public_html/wp-admin/error_log

 
command backup rm error log
Như vậy là bạn có thể thêm các tác vụ Cron của mình trong cPanel, tùy vào nhu cầu của bạn sẽ có các phần lệnh khác nhau.

Bài viết liên quan

Leave a Comment