Home Góc chia sẻSSL - TLS Hướng dẫn tạo CSR để cài đặt SSL

Hướng dẫn tạo CSR để cài đặt SSL

by admincp

CSR là gì? Certificate Signing Request là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cài đặt SSL.

CSR yêu cầu những gì:

  • Mã quốc gia
  • Thành phố
  • Tên công ty
  • Đơn vị công ty
  • Tên miền cần được mã hóa SSL
  • Email quản lý

Bạn có thể tạo CSR online tại đây

CleanShot 2022 07 05 at 11.30.41
csr va key

 LƯU Ý: Sau khi tạo CSR sẽ có PRIVATE KEY đây là khóa đi kèm nên bạn phải lưu giữ không được làm mất. Vì khi mất KEY bạn sẽ không import được chứng chỉ CRT (Certificate) vào server/hosting được mà phải làm lại từ đầu.

You may also like

Leave a Comment