Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn tạo Swap trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn tạo Swap trên Ubuntu 18.04

by admincp

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Swap trên Ubuntu 18.

Tạo Swap trên Ubuntu 18.04 – Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, nó sẽ sử dụng Swap để thay thế.

Swap có thể ở dạng phân vùng trao đổi chuyên dụng hoặc swapfile. Trong hầu hết các trường hợp khi chạy Ubuntu trên máy ảo, không có phân vùng trao đổi, vì vậy tùy chọn duy nhất là tạo swapfile.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Swap trên Ubuntu 18.

Tạo Swap trên Ubuntu 18.04

1. Kiểm tra Swap

Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem hệ thống của các bạn đã có Swap hay chưa bằng cách chạy lệnh sau:

swapon --show

Nếu bạn không thấy kết quả nào được trả về, điều đó có nghĩa là hệ thống của bạn chưa có swap. Ngược lại nếu bạn thấy kết quả như ảnh dưới đây nghĩa là hệ thống của bạn đã có Swap và bạn không cần làm gì thêm

Screenshot_28

2. Tạo Swap

Trong hướng dẫn này, VINASTAR sẽ thêm 2G swap, lưu ý rằng chỉ nên tạo swap tối đa gấp đôi dung lượng của Ram thật.

2.1. Bước 1: Tạo swapfile

Chạy lệnh sau để tạo swapfile trên hệ thống Ubuntu 18.

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Bạn có thể thay thế 2048k bằng dung lượng swapfile muốn tạo, ví dụ: 1024K sẽ là 1GB

2.2. Bước 2: Phân quyền cho swapfile

Để đảm bảo rằng chỉ người dùng root mới có thể đọc và ghi vào swap các bạn chạy lần lượt hai lệnh dưới đây

sudo chown root:root /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile

2.3. Bước 3: Kích hoạt swap

Tiếp theo, các bạn chạy lệnh sau để tạo phân vùng swap:

sudo mkswap /swapfile

Chạy lệnh sau để kích hoạt swap:

sudo swapon /swapfile

2.4. Bước 4: Thiết lập tự kích hoạt swapfile mỗi khi khởi động lại hệ thống

Để phân vùng swap không bị mất mỗi khi khởi động lại hệ thống các bạn cần chỉnh sửa file /etc/fstab bằng cách chạy lệnh sau:

sudo echo '/swapfile  none  swap  sw  0  0' | sudo tee -a /etc/fstab

Để kiểm tra xem swap đã được kích hoạt hay chưa hãy dùng lệnh sau:

free -h

Screenshot_26

3. Điều chỉnh giá trị Swappiness

Swappiness là một thuộc tính nhân Linux xác định tần suất hệ thống sẽ sử dụng swap. Swappiness có thể có giá trị từ 0 đến 100.

Giá trị Swappiness mặc định trên Ubuntu 18 là 60. Bạn có thể kiểm tra giá trị Swappiness hiện tại bằng cách nhập lệnh sau:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Screenshot_29 - tạo Swap trên Ubuntu

Điều này có nghĩa hệ thống sẽ bắt đầu sử dụng swap khi Ram thật chỉ còn trống 60%. Để đặt giá trị swappiness thành 10, hãy chạy lệnh sau:

sudo sysctl vm.swappiness=10

Để tham số này không bị thay đổi mỗi khi khởi động lại, hãy mở file /etc/sysctl.conf

sudo nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối file và lưu lại

vm.swappiness=10

Screenshot_30 - tạo Swap trên Ubuntu

4. Xoá Swap

Để hủy kích hoạt và xóa tệp hoán đổi, hãy làm theo các bước sau:

 • Đầu tiên để hủy kích hoạt swap các bạn chạy lệnh sau:
sudo swapoff -v /swapfile
 • Tiếp theo mở file /etc/fstab và xoá dòng dưới đây
/swapfile none swap sw 0 0
 • Cuối cùng, xóa swapfile
sudo rm /swapfile

5. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cách tạo Swap trên Ubuntu 18. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 18.

You may also like

Leave a Comment