Hướng dẫn tạo tài khoản email trên Cpanel và đăng nhập Outlook

by admincp
13 Xem

Bài viết dưới đây mình xin hướng dẫn các bạn tạo tài khoản email trong Cpanel, và đăng nhập tài khoản.
Nếu bạn sử dụng cặp Nameserver ns3.vinastar.comns4.vinastar.com thì mặc định link webmail sẽ là

  • http://webmail.yourdomain

A/ HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL

Bước 1: Truy cập vào Cpanel => Email => Email Account => Create
email 1
email 2
Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và password vào
email 3

Sau đó truy cập vào http://webmail.yourdomain để đăng nhập và sử dụng email nhé
email 4

B/ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL LÊN OUTLOOK

Bạn mở Outlook lên và add tài khoản
outlook2

outlook3

Chọn “File” => Add Account

outlook4

outlook5

outlook6
CHÚ THÍCH
1: Nhập tên và tài khoản email
2: Nhập IP của hosting vào (Bạn có thể chọn POP hoặc IMAP)

  • Nếu chọn IMAP Port no SSL: 143
  • Nếu chọn POP Port no SSL: 110
  • Port SMTP: 25

3: Nhập tài khoản email và mật khẩu
4-5-6 Bạn click theo như ảnh là được
outlook7

outlook8

outlook9

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment