Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

by admincp
13 Xem

Như các bạn đã biết FTP (File Transfer Protocol) đây là giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi tập tin, mã nguồn từ máy tính lên host và ngược lại. Trong bài viết này mình sẽ sử dụng 1 user được tạo sẵn trên DirectAdmin có tên là ftp@vinastar.info

Bạn thực hiện truy cập vào DirectAdmin ở quyền User và tìm đến mục FTP Management

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

  • Bấm vào Create FTP Account để tạo tài khoản

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Tại đây bạn nhập user cần tạo vào, password và tuy chọn đường dẫn để thư mục Cha hoặc thư mục con ở Custom để tùy chỉnh đến đích thư mục cần truy cập vào và click Create.

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

 

Sau khi tạo hoàn tất sẽ hiện thị ra user FTP, user ở đây là ftp@vinastar.info chứ không phải user là ftp nha. Nhiều bạn sau khi tạo xong mở FileZilla nhập vào chữ ftp chứ không nhập ftp@vinastar.info thì sẽ không kết nối được. Vì vậy lưu ý mục này.

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Bước tiếp theo là đăng nhập FTP, ở đây mình dùng FileZilla

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Bạn nhập đầy đủ thông tin đã tạo ở bước đầu vào, thông tin bao gồm

  • Host: Bạn nhập IP của hosting/vps vào
  • User: bạn nhập user đã tạo vào, user mình tạo là ftp@vinastar.info
  • Pass: Nhập Pass đã tạo vào ở bước trên
  • Port: Port FTP mặc định là 21

 Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Kết nối thành công

 

Chúc bạn thực hiện thành công

Bài viết liên quan

Leave a Comment