Hướng dẫn tạo và sử dụng gói hosting DirectAdmin

by admincp
16 Xem

Giới thiệu

DirectAdmin là trình quản lý File có giao diện đồ họa chủ yếu quản lý và vận hành website bằng bảng điều khiển được thiết kế để làm cho việc quản lý các trang web dễ dàng hơn. DirectAdmin thường được gọi là DA cho ngắn.

 • Link truy cập: http://103.221.x.x:222/
 • User : (nhà cung cấp cấp. không thể thay đổi)
 • Password : (nhà cung cấp cấp, có thể thay đổi)

Những thông tin trên sẽ được nhà cung cấp cấp.
Để tiến hành truy cập vào trang quản lý, các bạn truy cập vào thanh địa chỉ và nhập Link được đính kèm theo trong Mail.

Các bước thực hiện

Giao diện đăng nhập

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

Giao diện quản trị sẽ gồm có 3 phần:

1. Account Management (Quản lý tệp, xóa, sửa các tài khoản)

 • Add New User (Thêm một tài khoản)
 • List Users (Liệt kê tất cả các tài khoản đã được tao ra)
 • Manage Tickets (Quản lý các yêu cầu trợ giúp hoặc thông tin từ người dùng)
 • Add Package (Tạo ra gói hosting dùng cho các tài khoản)
 • Manage User Packages (Quản lý các gói đã tạo)
 • Edit User Mesage

2. Reseller Tools

 • Change Passwords (Thay đổi password reseller)
 • Reseller Statistics (Quản lý phần thống kê tài khoản)
 • IP Management (Quản lý IP)
 • Skin Manager (Các giao diện có thể áp dụng cho người dùng)
 • Manage User Backups (Backup, Restore định kỳ các tài khoản)

3. Extra Features

 • System info (Kiểm tra thông tin của server)
 • Nameserver (Quản lý nameserver riêng)
 • Message All Users (Gởi tin nhắn đến các người dùng)
 • Contact Administrator (Gởi tin nhắn cho quản trị hệ thống)

Trước khi tạo một tài khoản, các bạn phải tạo các gói để áp dụng cho tài khoản người dùng, để làm được việc này các bạn thực hiện như sau.

Bước 1: Nhấn vào “Add Package” để tạo các gói mới.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

Các bạn điền các thông tin cần thiết vào, như băng thông (Bandwidth), dung lượng (Disk Space), số lượng domain (Domains), Sub-Domains, Email Accounts… Nếu không muốn giới hạn phần nào thì các bạn check vào Unlimited.

Ngoài ra còn có SpamAssassin: Chống Spam, cho phép người dụng thiết lập các tính năng chống lại thư rác (spam).

Catch-All E-maill: Cho phép nhân các mail gửi tới bị sai địa chỉ.
Phần Package Name, các bạn đặt tên rồi Save lại.

Bước 2: Tạo tài khoản người dùng.

Sau khi tạo gói, để tạo người dùng các bạn click vào “Add new user” để tạo các tài khoản.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

Các bạn nhập đầy đủ thông tin vào khung, (phần Username chỉ cho phép tối đa 10 ký tự), phần E-Mail hệ thống sẽ gửi thông tin của user về email này. Để điều chỉnh lại thông số các bạn có thể vào “Customize” để điều chỉnh lại.

Sau khi tạo user hệ thống sẽ thông báo thông tin mà account được tạo.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

 • Login as: Cho phép login vào user mà không cần password .
 • Modify User: Cho phép chỉnh sửa thông số của gói hosting này.
 • Delete User: Xóa user này.
 • Suspend : Tạm ngừng hoạt động của gói.
 • Unsuspend: Cho phép hoạt động trở lại.

1.List User

(Hiển thị tất cả các gói hosting được khởi tạo, các thông tin như băng thông, dung lượng, số lượng domain, và trạng thái. Cho phép dể dàng quản lý và tìm kiếm).

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

 • Create User : Tạo User
 • Delete User: Xóa user
 • Change A User’s Password : Cho phép thay đổi password của tài khoản đó.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

2. Hướng dẫn Backup toàn bộ user trên DirectAdmin và download file backup về máy tính.

Để backup User, các bạn Click chọn “Manage user backup”.

 • Step 1: Chọn All Users để Backup toàn bộ user
 • Step 2: Chọn thời gian
 • Step 3: Thư mục lưu file backup, ở đây mình chọn Local , file backup sẽ được lưu ở trong thư mục “user_backups”

Để download file backup về máy tính, các bạn truy cập vào “File” -> “user_backups” và click chuột vào file cần tải về.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

 

3. Hướng dẫn user chỉ định trên Directadmin bằng cách upload file backup lên Directadmin.

Để restore từ file backup trong máy, các bạn tiến hành upload file backup trong máy lên, bằng cách.
Truy cập vào “File” -> “user_backups” -> “Upload files to current directory” và chọn file trong máy.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

Sau khi upload file lên thành công, các bạn quay lại giao diện chính và chọn “Manage user backup” để tiến thành restore.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

4. Hướng dẫn chuyển 1 hosting từ nhà cung cấp khác về server DirectAdmin.

Bước 1: Các bạn truy cập vào hosting củ và tiến hành backup lại toàn bộ dự liệu có trong host, sau đó download về máy tính.

Các bước để backup : Truy cập vào quản trị host chọn “Create/Restore Backups” -> “Select Backup”.

 Hướng dẫn tạo gói và sử dụng DirectAdmin

Sau khi thông bao backup hoàn tất, truy cập vào “File manager” -> “backups” chọn bản backup và tải về máy.

Bước 2: Các bạn đăng nhập vào trang quản trị của host mới, và tiến hành upload file Backup ở host củ lên host mới. và Restore.

Sau khi Restore hoàn tất, các bạn tiến hành trỏ IP về host mới.

Xem thêm:

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment