Home WordpressHướng dẫn Flatsome Hướng dẫn tắt cảnh báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới

Hướng dẫn tắt cảnh báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới

Hide notice Flatsome Issues The purchase code is already registered on another site.

by admincp
Theme Flatsome

Hàm tắt thông báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới – Bắt đầu từ phiên bản 3.14.x trở đi nếu theme Flastsome không có key active thường sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu đăng ký từ tác giả Flatsome. Trong bài viết dưới đây, camranhmedia sẽ chia sẽ cách ẩn thông báo Flatsome issues bằng hàm code dưới sau đây.

Cách tắt thông báo Flatsome Issues đơn giản
Flatsome issues

Cách tắt thông báo Flatsome Issues đơn giản

Các bạn copy và paste đoạn code sau vào file functions.php của theme child nhé!

add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}
Cách tắt thông báo Flatsome Issues đơn giản
The purchase code is already registered on another site. Please go to your account and manage your licenses.

Từ khóa tìm kiếm trên gô

You may also like

Leave a Comment