Hướng dẫn thay đổi PHP Version DirectaAdmin ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

by admincp
25 Xem

Chào các bạn, trong quá trình sử dụng VPS DA mà php version không tương thích với website mà bạn cần nâng cấp hoặc hạ cấp mà lại không sử dụng License của DA và Cloudlinux để Select phpversion thì hướng dẫn sau để bạn thực hiện.

Bước 1: SSH vào VPS và mở file option.conf

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild 
vi options.conf

custombuild1
Bước 2: Khi vi vào được file, nhấn nút Ins để sửa, và sửa dòng php1_release=5.4 ( Buid lại PHP với Version 5.4, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq
custombuild3
Bước 3: Chạy lệnh ./build php n để tiến hành build lại PHP
Bước này sẽ mất tầm 5 đến 10 phút
custombuild4
Bước 4: Nếu nhận được kết quả trả về như trong hình là bạn đã build thành công, ở đây là PHP 5.4, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh php -v
custombuild6

VIDEO HƯỚNG DẪN

https://www.youtube.com/watch?v=OrFkPwBaF-0

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment