Home WordpressWordPress cơ bản Hướng dẫn thêm hình ảnh vào bài viết trên WordPress

Hướng dẫn thêm hình ảnh vào bài viết trên WordPress

by admincp

Khi chỉnh sửa bài đăng trong WordPress, việc thêm hình ảnh vào bài viết trên Wordpress có thể được thực hiện từ nút Add Media

Khi chỉnh sửa bài đăng trong WordPress, việc thêm hình ảnh vào bài viết trên WordPress có thể được thực hiện từ nút Add Media ở phần trên cùng bên trái của trình chỉnh sửa.

Nếu chưa biết cách thêm bài viết trên wordpress bạn có thể theo dõi bài viết sau: Hướng dẫn tạo bài viết mới trên wordpress

Screenshot_1

Cửa sổ Media sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Select Files ở giữa màn hình.

Screenshot_2

Chọn file ảnh mà bạn muốn tải lên. Đối với hình ảnh có hai điều bạn nên quan tâm. Đầu tiên, mô tả ảnh – Thẻ Alt Text, tiêu đề hình ảnh –Title.

Screenshot_3

Ngoài ra có một số tùy chỉnh tại phần ATTACHMENT DISPLAY SETTINGS mà bạn có thể sẽ cần:

  • Alignment – Căn chỉnh – Cách căn chỉnh hình ảnh trong nội dung của bạn. Nó phụ thuộc vào chủ đề thực tế của bạn về cách sắp xếp sẽ hoạt động trên trang web của bạn.
  • Link To – Liên kết đến – Chọn nơi liên kết hình ảnh.
  • Size – Kích thước – Khi bạn tải lên một hình ảnh, WordPress tạo ra nhiều bản sao của nó với các kích cỡ khác nhau. Bạn có thể tùy chọn kích thước ảnh muốn hiển thị tại đây.

Sau khi đã hoàn tất các bạn bấm vào nút Insert into post để thêm hình ảnh vào bài viết trên WordPress

Screenshot_4

Bây giờ bạn có thể cập nhật bài viết của mình và xem bài viết. Bạn sẽ thấy hình ảnh mới được thêm vào bài viết của bạn.

Screenshot_5

Qua bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách thêm hình ảnh vào bài viết trên WordPress. Chúc các bạn thành công.

Xem tiếp bài trong serie

<< Hướng dẫn tạo bài viết mới trên wordpressHướng dẫn tạo danh mục bài viết cho wordpress >>

Nguồn bài viết được sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment