Home WordpressThủ Thuật Woocommerce Hướng dẫn tối ưu đường dẫn tĩnh cho WooCommerce

Hướng dẫn tối ưu đường dẫn tĩnh cho WooCommerce

by admincp

Ở bài viết trước, Chúng tôi đã cùng các bạn cài đặt và kích hoạt WooCommerce, quản lý sản phẩm dịch vụ với WooCommerce. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy các đường dẫn sản phẩm chưa thân thiện và bạn cần tối ưu đường dẫn tĩnh sao cho đẹp mắt và chuẩn SEO.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn tối ưu đường dẫn tĩnh trong WooCommerce.

Đầu tiên bạn vào Setting → Permalinks.

Trong phần này, bạn lưu ý 3 phần quan trọng sau:

Common Settings: Cài đặt cơ bản

Trong phần Common Settings, bạn vui lòng chọn Post name (Tiêu đề bài viết). Đây là thiết lập đường dẫn tĩnh đề xuất cho mọi trang web WordPress.

Optional: Tùy chọn thêm

Nếu bạn thích, bạn có thể nhập chuỗi địa chỉ tuỳ biến cho chuyên mục và thẻ tại đây. Bỏ trống sẽ sử dụng thiết lập mặc định.

Tuy nhiên, VINASTAR khuyên bạn nên chú ý đến các thông số sau đây:

  • Product category base (Mặc định danh mục sản phẩm): Nghĩa là tên cơ sở trên đường dẫn tới các trang danh mục sản phẩm. Vì một số lý do, bạn nên đặt nó là tên khác (không dấu) không trùng với danh mục này vì nếu bị trùng có thể sẽ bị lỗi 404.
  • Product tag base (Mặc định từ khóa sản phẩm): Tương tự như Product category base nhưng dành cho từ khóa sản phẩm.
  • Product attribute base (Mặc định thuộc tính sản phẩm): Tương tự như Product category base nhưng dành cho thuộc tính sản phẩm.

Bạn có thể tham khảo chi tiết tại hình ảnh bên dưới:

Liên kết tĩnh của sản phẩm hay nói cách khác dễ hiểu hơn là cấu trúc đường dẫn tĩnh cho trang sản phẩm. Ở đây bạn có thể chọn cấu trúc mà bạn thích nhưng tránh chọn cấu trúc có dấu tiếng Việt vì nó sẽ bị lỗi.

  • Nếu bạn muốn liên kết tới trực tiếp sản phẩm thì cấu hình “/san-pham/” trong Custom base như sau:
  • Nếu bạn muốn hiển thị liên kết tới Category (Danh mục sản phẩm), bạn có thể cấu hình “/san-pham/%product_cat%/” trong Custom base như sau:

Sau đó, bạn chỉ cần Save changes (Lưu thay đổi) là hoàn tất.

Đây là thao tác đơn giản nhất để thực hiện việc tối ưu đường dẫn của WooCommerce, thứ nhất là cho nó thân thiện hơn và thứ hai là cho cấu trúc đường dẫn nó chuẩn SEO hơn.

Công cụ dành cho SEOer:

Chúc các bạn thành công!

You may also like

Leave a Comment