Hướng dẫn tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin

by admincp
14 Xem

Yêu cầu:

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào DirectAdmin bằng user admin hoặc user con được tạo.

tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin

Bước 2: Di chuyển vào User quản lý domain

Nếu bạn login từ userr admin thì vào Account Manager => Show All users để xem các user và login trực tiếp vào user đó. Nếu bạn login bằng user con thì bỏ qua Bước 2 mà làm luôn Bước 3

anh 1

Sau đó chọn User và chọn Login as user để vào

anh 2

Bước 3: Chọn PHP cho website

Khi đã vào user bạn chọn Account Manager => Domain Setup

anh 3

Sau đó tick chọn Domain

anh 4

Tiếp theo bạn chọn PHP Version Selector

anh 5

Tiêp theo bạn chọn PHP muốn dùng và chọn Save để lưu lại.

anh 6

Như vậy đã hoàn tất tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin. Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment