Home Góc chia sẻEmail IMAP Là Gì? Tài Khoản POP 3 Và IMAP Là Gì?

IMAP Là Gì? Tài Khoản POP 3 Và IMAP Là Gì?

by admincp

Các bạn đã quá quen thuộc với email để trao đổi giải quyết công việc hằng ngày. Nhưng có bao giờ bạn hỏi nó hoạt động như thế nào? Trong bài viết này các bạn cùng MM GROUP tìm hiểu về các giao thức POP3, SMTP, IMAP.

Từ đó các bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa POP3 và IMAP là gì, còn SMTP dùng để làm gì.

Hãy cùng tìm hiểu thôi.

1. POP3 là gì và port POP3 là gì?

POP3 (Post Office Protocol version 3) được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua một ứng dụng email như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, vâng vâng.

Khi sử dụng các dịch vụ Email Client sẽ cung cấp cho các bạn những tùy chọn là lưu trữ email trên Server hay tải về.

Nếu các bạn đăng nhập tài khoản email của mình trên nhiều thiết bị thì các bạn nên sao lưu email của mình trên Server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1.

Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều, có nghĩa là email được “kéo” từ email server xuống email client.

POP3 được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua ứng dụng email client như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail…

Nhược điểm có POP 3

Sau khi nhận được email POP sẽ tải email đó về máy local (và mặc định xóa mail trên server đi) Nên các không thể dùng nhiều thiết bị để quản lý cùng một tài khoản email qua giao thức POP.

Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình email client để POP3 không xóa email trên server mà chỉ “mask as read” – đánh dấu đã đọc với những email đó.

Ưu điểm của POP3:

Mail được lưu cục bộ, tức luôn có thể truy cập ngay cả khi không có kết nối Internet.

Kết nối Internet chỉ dùng để gửi và nhận mail.

Tiết kiệm không gian lưu trữ trên server.

Được lựa chọn để lại bản sao mail trên server.

Hợp nhất nhiều tài khoản email và nhiều server vào một hộp thư đến.

Mặc đình, port POP3 là:

  • Port 110 – port không mã hóa
  • Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S
POP là gì

2. IMAP là gì và port IMAP mặc định là gì?

IMAP (Internet Message Access Protocol), POP3 cũng đều được dùng để kéo email về email client.

Tuy nhiên IMAP khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo header email về nội dung vẫn còn trên Server.

Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server. Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3.

Nhược điểm của IMAP:

Theo giao thức IMAP các email sẽ được lưu lại trên Server, nên dung lượng hòm thư của các bạn sẽ bị giới hạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ email.

Nếu các bạn giao tiếp xử lý công việc nhiều qua email theo thời gian hộp thư của bạn sẽ bị đầy và không thể gởi và nhận thư được nữa.

Giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một bản sao Coppy của các email đó thông qua mail client và sau đó sẽ xóa bỏ email gốc trên Server.

Vì IMAP lưu các email trên mail server, nên dung lượng hòm thư của bạn sẽ bị giới hạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ mail. Nếu bạn có một lượng lớn email cần lưu trữ, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khi gửi nhận mail khi hòm thư bị đầy.

Nhiều người giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một bản sao copy của các email đó thông qua mail client, sau đó xóa bỏ email gốc trên server.

Ngoài ra nếu bạn sử dụng Gmail theo tên miền và vượt quá giới hạn dung lượng mặc định là 15GB/tài khoản, bạn có thể mua thêm dung lượng.

Ngoài ra, nếu sử dụng IMAP thì bạn cần phải có kết nối Internet nếu muốn truy cập email (IMAP chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server).

Imap là gì

Ưu điểm của IMAP:

Mail được lưu trên server đầu xa, tức có thể truy cập từ nhiều địa điểm khác nhau.

Xem nhanh hơn khi chỉ có các tiêu đề mail được tải về đến khi nội dung được yêu cầu rõ ràng.

Mail được dự phòng tự động trên server.

Tiết kiệm không gian lưu trữ cục bộ.

Vẫn cho phép lưu mail cục bộ (nếu bạn cấu hình).

Port IMAP mặc định:

  • Port 143 – port không mã hóa
  • Port 993 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là IMAPS

3. SMTP là gì?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức chuẩn TCP/IP được dùng để truyền tải thư điện tử (e-mail) trên mạng internet.

Nó thiết lập kênh kết nối giữa mail client và mail server, và thiết lập kênh liên lạc giữa mail server gửi và mail server nhận.

Email sẽ được đẩy từ mail client lên mail server và từ mail server nó sẽ được server này gửi đi đến mail server nhận. Nhìn hình dưới bạn sẽ thấy cách hoạt động của việc gửi mail:Cách hoạt động của giao thức SMTP và POP3/IMAP

Các port mặc định của SMTP:

  • Port 25 – port không mã hóa
  • Port 465/587 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là SMTPS

4. Tóm lại

Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu về dịch vụ email và port được sử dụng. Mục đích sử dụng POP3 và IMAP là giống nhau, đều dùng để tải mail nhưng IMAP giữ nội dung trên server và POP3 tải toàn bộ mail về máy tính.

Ngoài ra bạn cũng đã biết SMTP được dùng để gửi mail và các port mặc định của SMTP, POP3 và IMAP.

You may also like

Leave a Comment