ImunifyAV công cụ tìm kiếm mã độc mạnh mẽ

by admincp
16 Xem

Xin chào tất cả các bạn, trong quá trình sử dụng hosting, website không ít người dùng sẽ thắc mắc vì sao website mình bị nhiễm mã độc, và một số câu nói khẳng định (mình đâu làm gì đâu, website trước đó vẩn chạy bình thường). Nhưng tất cả đều có lý do cả như password đặt quá đơn giản, không tuân thủ các nguyên tắt bảo mật ….
Và bài viết này mình xin hướng dẩn các bạn một công cụ có tên imunifyAV sẽ giúp bạn tìm kiếm mã độc dù rằng bạn chưa có kiến thức chuyên sâu
imunifyAV hiện tại đang được triển khai và phát triển trên các hosting tại VINASTAR sẽ giúp bạn phận nào hạn chế tối đa mã độc để bảo vệ website của mình.
Đăng nhập vào Cpanel -> Chuyển đến tab ImunifyAV → File. Ở đây, có một bảng với một danh sách các file bị nhiễm.

Giao diện người dùng máy chủ ImunifyAV → tab Tệp
Giao diện người dùng máy chủ ImunifyAV → tab Files

Bảng có các cột sau:

 • Detected – Hiển thị thời gian chính xác khi tệp được phát hiện là độc hại
 • FIle – Đường dẫn tới file bị nhiễm mã độc
 • Reason – Mô tả phát hiện trong quá trình quét.
 • Status – Hiển thị trạng thái tệp:
  • Infected – Mối đe dọa đã được phát hiện sau khi quét. Nếu một tập tin không được làm sạch sau khi dọn dẹp, biểu tượng thông tin được hiển thị. Di chuột qua biểu tượng thông tin để hiển thị lý do
  • Cleaned – File bị nhiễm được làm sạch
  • Content removed – Một nội dung file đã bị xóa sau khi dọn dẹp
  • Cleanup queued AV + – File bị nhiễm được xếp hàng để dọn dẹp.
 • Add to Ignore List – Thêm file vào danh sách bỏ qua và xóa nó khỏi danh sáchfile độc hại.
  Lưu ý nếu một file được thêm vào Danh sách bỏ qua, ImunifyAV sẽ không quét file này nữa
 • View file – Nhấp vào biểu tượng “con mắt” sẽ được hiển thị nội dung của file đó.
 • Cleanup AV + – Bấm vào để dọn dẹp file.
 • Delete AV + – Xóa file khỏi máy chủ và khỏi danh sách các file độc hại.
 • Restore originalAV + – Nhấp vào Khôi phục để khôi phục file gốc sau khi dọn dẹp nếu có sẵn bản sao lưu.

Các bộ lọc sau đây có sẵn trong ImunifyAV:

 • Timeframe – Hiển thị kết quả được lọc theo khoảng thời gian hoặc ngày đã chọn.
 • Status– Hiển thị kết quả được lọc.
 • Items per page displayed – Nhấp vào số ở cuối bảng.

Bảng có thể được sắp xếp theo ngày phát hiện (Đã phát hiện), đường dẫn đến File, Lý do và Trạng thái.

ImunifyAV + Giao diện người dùng cuối → tab Tệp
ImunifyAV + Giao diện người dùng cuối → tab Files

Lịch sử

Tab lịch sử chứa dữ liệu của tất cả các hành động cho tất cả các file. Chuyển đến ImunifyAV → tab Lịch sử. Ở đây, có một bảng với một danh sách các file.
avhistoryuser zoom70
Bảng có các cột sau:

 • Date – Thời giạn hành động
 • Path to File – Đường dẫn đến file bắt đầu từ thư mục gốc “home”
 • Cause – Hiển thị cách tìm thấy file độc hại:
  • Manual – Quét hoặc làm sạch được xử lý thủ công bởi người dùng.
  • On-demand -Quét hoặc làm sạch được bắt đầu / thực hiện bởi người dùng;
  • Real time – Quét hoặc làm sạch được hệ thống tự động xử lý.
 • Owner – Hiển thị tên người dùng của chủ sở hữu file (username).
 • Initiator – Hiển thị tên của người dùng đã bắt đầu hành động. Đối với các hành động hệ thống, tên là tên của Hệ thống.
 • Event– Hiển thị hành động với file:
  • Detected as malicious – Sau khi quét file đã bị phát hiện là bị nhiễm;
  • Cleaned – Các file được làm sạch.
  • Failed to clean up – Đã xảy ra sự cố trong quá trình dọn dẹp. Click chuột để xem thêm thông tin.
  • Added to Ignore List – File đã được thêm vào Danh sách bỏ qua. ImunifyAV sẽ không quét nó nhưng các file này không được cách ly.
  • Restored origina – Nội dung file được khôi phục, không độc hại.
  • Cleanup removed content – Tranh chấp file đã bị xóa sau khi dọn dẹp.
  • Deleted from Ignore List – File đã bị xóa khỏi Danh sách bỏ qua. ImunifyAV sẽ quét nó.
  • Deleted – Các file đã bị xóa.
  • Submitted for analysis – File đã được gửi cho nhóm Imunify360 để phân tích.
  • Failed to delete – Đã xảy ra sự cố trong quá trình xóa. Di chuột qua biểu tượng để đọc thêm.
  • Failed to ignore -Đã xảy ra sự cố trong khi thêm vào Danh sách bỏ qua. Di chuột qua biểu tượng thông tin để đọc thêm.
  • Failed to delete from ignore – Đã xảy ra sự cố trong quá trình xóa khỏi Danh sách bỏ qua. Di chuột qua biểu tượng thông tin để đọc thêm

Bỏ qua danh sách

Tab Bỏ qua Danh sách chứa danh sách các tệp được loại trừ khỏi quá trình quét Malware Scanner.
Chuyển đến tab ImunifyAV → Bỏ qua Danh sách. Ở đây, có một bảng với một danh sách các tập tin.
avignorelistuser zoom70
Bảng có các cột sau:

 • Added – Ngày các file được thêm vào Danh sách bỏ qua.
 • Path– Đường dẫn đến file.
 • Actions: :
  • Remove from Ignore List – Nhấp vào biểu tượng “Thùng rác”: để xóa file khỏi Danh sách bỏ qua và bắt đầu quét.
  • Add new file or directory – Nhấp vào biểu tượng “+” để thêm file hoặc thư mục mới vào Danh sách bỏ qua. Để thực hiện một hành động hàng loạt, đánh dấu vào các file cần thiết và nhấp vào nút tương ứng phía trên bảng.

Các bộ lọc sau đây có sẵn:

 • Timeframe – Hiển thị kết quả được lọc theo khoảng thời gian hoặc ngày đã chọn.
 • Items per page displayed -Nhấp vào số ở cuối bảng.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment