Khắc phục lỗi Import Woocommerce Product CSV WordPress

by admincp
13 Xem

Giới thiệu

File .csv là file thường được xuất ra từ WordPress cũng có thể được tạo ra từ excel cho phép lưu lại các thông tin chi tiết về khách hàng cũng như sản phẩm trên website của bạn. Đặc biệt việc này thường xuyên được sử dụng trên các hệ thống thương mại điện tử lớn được xây dựng dựa trên Virtualmart (của Joomla) hoặc WooCommerce (trên WordPress).

Tuy nhiên một vài trường hợp khi bạn chuyển website và cần import lại sản phẩm bằng file CSV mà bạn đã trích xuất từ trước, sẽ gặp một vài lỗi trong đó có lỗi không thể Import do WordPress không hỗ trợ định dạng file này.

Ở WordPress 4.9.9 trở đi WordPress chưa hỗ trợ upload file .CSV, nhưng sẽ có cách để bạn khắc phục lỗi này bằng cách sau.

Cách khắc phục

Bạn cần truy cập vào trong theme của website và tìm đến file functions.php đường dẫn thường là domain/wp-conten/themes/theme của bạn/functions.php

chuyen du lieu 1

Sau đó bạn thêm các mã này vào như ảnh bên dưới, thêm vào file functions.php nhé

function my_custom_upload_mimes($mimes = array()) {
// Add a key and value for the CSV file type
$mimes['csv'] = "text/csv";
return $mimes;
}
add_action('upload_mimes', 'my_custom_upload_mimes');

 

export product csv 7

 

Sau đó bạn mở file wp-config.php và thêm mã này vào như ảnh bên dưới

define( 'ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true );

export product csv 8

Sau khi thêm hoàn tất bạn hãy thử import lại xem sao nhé

export product csv 5

Kết quả import thành công.

export product csv 6

 

Chúc bạn thực hiện thành công nha!

Bài viết liên quan

Leave a Comment