Khắc phục lỗi “the response is not a valid JSON response” 2020

by admincp
17 Xem

Trong quá trình bạn  sử dụng WordPress, bạn tạo nội dung mới và bạn không thể cập nhật được, ngay sau đó hệ thống sẽ trả về một lỗi cảnh báo như sau “the response is not a valid JSON response”. Lỗi này không quá phức tạp và bạn có thể xử lý với từng cách như sau.

json error wordpress

Vô hiệu hóa trình chỉnh sửa Block và đưa về Classic editor.

Classic editor wordpress

Lỗi cập nhật thất bại “Updating failed. Error message: The response is not a valid JSON response.” Lỗi này thường xảy ra trên Block mới có tên Gutenberg trong phiên bản WordPress mới.

Bạn hãy vô hiệu Gutenberg bằng cách thực hiện cài đặt trình chỉnh sửa mới bằng một Plugin thứ ba là Classic Editor.

Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng soạn thảo dạng Block và khắc phục lỗi “Updating failed. Error message: The response is not a valid JSON response.” thì bạn có thể thực hiện tiếp tục như sau.

Với Plugin Classic Editor đã được cài đặt, bạn thực hiện truy cập vào Cài đặt => Viết.

Bây giờ, chọn Trình chỉnh sửa cổ điển làm Trình chỉnh sửa mặc định cho tất cả người dùng tùy chọn, lưu các thay đổi của bạn và xóa bộ đệm trang web của bạn. Ngay sau đó, chọn Trình chỉnh sửa khối làm trình chỉnh sửa mặc định và lưu lại các thay đổi.

classic editor 1

Bây giờ bạn hãy thử chỉnh sửa một bài đăng hiện có hoặc tạo một bài đăng mới với trình chỉnh sửa Block. Bạn sẽ không gặp lỗi phản hồi JSON nữa. Tuy nhiên, có thể là trình soạn thảo không tự động lưu các thay đổi của bạn .

Trong trường hợp này, nhấn Ctrl + S (Cmd + S cho Mac) để lưu thủ công các thay đổi của bạn.

Lỗi SSL Mixed content.

Một lý do phổ biến khác cho lỗi này là việc sử dụng chứng chỉ lớp bảo mật (SSL) (Https) trên trang web WordPress của bạn. Sử dụng chứng chỉ SSL có thể dẫn đến một số nội dung được phân phối không an toàn trên giao thức HTTP ngay cả khi phần còn lại của nội dung được phân phối một cách an toàn qua giao thức Https.

Điều này dẫn đến một lỗi là Mixed conten trong đó cả nội dung https và https được truyền cùng lúc tới trình duyệt web, thường là Google Chrome.

Mình đã debug và xử lý nhiều website như trên, nhận thấy rằng Mixed conten gây ra lỗi nhiều cho website. Để khắc phục bạn có thể  sử dụng plugin SSL Simple Simple được hơn 3 triệu người dùng WordPress sử dụng để định cấu hình https trên trang web.

ssl really

Để giải quyết vấn đề, “the response is not a valid JSON response” , hay mixed content error, bạn truy cập đến Cài đặt > SSL . Sau đó sẽ mở cài đặt của plugin. Bây giờ bấm vào tab Cài đặt như sau.

the response is not a valid JSON response error

Nếu các cách trên vẫn chưa thể thực hiện fix lỗi response is not a valid JSON response error. Bạn hãy thực hiện tiếp như sau.

Vô hiệu hóa tất cả các Plugin đang cài đặt trong website WordPress.

disable

Vô hiệu hóa tất cả các plugin trên trang web của bạn và chỉnh sửa nội dung bình thường. Nếu bạn đang sử dụng plugin SSL Simple Simple thì trước tiên hãy tắt plugin này. Sau đó, hãy thử lưu tại nội dung. Nếu bạn có thể lưu nó mà không gặp phải bất kỳ lỗi nào, hãy kích hoạt lại từng plugin một để kiểm tra xem plugin nào gây ra lỗi.

Và một giải pháp khác để fix tiếp lỗi response is not a valid JSON response error .

Tùy chỉnh Permalinks

Điều hướng đến Cài đặt> Permalinks . Thay đổi cấu trúc permalink về mặc định, sau đó bạn hãy thử edit nội dung và lưu tại xem đã khắc phục được chưa.

permelink

Với các cách bên trên mình hy vọng có thể giúp bạn khắc phục được lỗi response is not a valid JSON response error  trên WordPress.

Bài viết liên quan

Leave a Comment