Home WordpressWordPress cơ bản Lấy dữ liệu widgets đã đăng ký trên sidebar trong wordpress

Lấy dữ liệu widgets đã đăng ký trên sidebar trong wordpress

by admincp

Làm sao để lấy dữ liệu của các widgets bạn nhập trong wordpress admin. Widget được hiển thị trực tiếp trên sidebar có chứa nó bởi hàm dynamic_sidebar.
Giả sử trong file functions.php wordpress theme của bạn đăng ký sidebar sử dụng cho website.

register_sidebar( array(
		'name' => __( 'Left Sidebar', 'twentytwelve' ),
		'id' => 'sidebar-1',
		'description' => __( 'sidebar 1', 'twentytwelve' ),
		
		'before_widget' => '<div class="widget %2$s" id="%1$s">',
		'after_widget' => '</div></div>',
		'before_title' => '<div class="title %2$s"><span>',
		'after_title' => '</span></div><div class="lcontent">',
	) );

Sidebar này có ID “sidebar-1”, và để chèn các widgets của sidebar-1 bạn gọi hàm sau trong sidebar.php:

dynamic_sidebar('sidebar-1');

Đa phần dữ liệu như post-type, taxonomy category, comment..đều cho phép truy cập thông qua hàm tiện ích get_option. Một số dữ liệu quy mô nhỏ bạn sẽ nhập trực tiếp trong wordpress admin ví dụ widget, category, taxonomy và chúng thuộc về dữ liệu cài đặt của wordpress mà chúng ta có thể truy cập với hàm get_option.

Để lấy dữ liệu của một widget đã tồn tại ở sidebar, trước tiên hãy xác định tên widget. Để thực hiện, bạn chuột phải vào vị trí widget trên website (frontend), chọn kiểm tra phần tử (inspect Element).
lấy dữ liệu widget wordpress

Tên widget chính là giá trị của %2$s trong phần đăng ký sidebar nằm ở file functions.php tại hàm register_sidebar.

register_sidebar( array(
		......
		'before_widget' => '<div class="widget %2$s" id="%1$s">',
		......
	) );

Như bạn thấy ở hình trên, widget mình demo là “widget_yahoo_skype_status”.
Sau khi xác định tên widget cần lấy dữ liệu, bạn có thể lấy dữ liệu cài đặt của widget với hàm get_option rồi.

get_option("widget_yahoo_skype_status");

Hàm Trả về mảng giống thế này:

array(2) { [2]=> array(72) { ["title"]=> string(17) "Hỗ trợ Online" ["skin"]=> string(7) "default" ["nick_1"]=> string(15) "quachhoang_2005" ["is_show_name_1"]=> string(1) "1" ["nick_name_1"]=> string(7) "MrHoang" ["phone_1"]=> string(11) "46576576878" ["nick_type_1"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_1"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_1"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_2"]=> string(7) "htx_113" ["is_show_name_2"]=> string(1) "1" ["nick_name_2"]=> string(7) "htx_113" ["phone_2"]=> string(0) "" ["nick_type_2"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_2"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_2"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_3"]=> string(7) "htx_117" ["is_show_name_3"]=> string(1) "1" ["nick_name_3"]=> string(7) "htx_117" ["phone_3"]=> string(0) "" ["nick_type_3"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_3"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_3"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_4"]=> string(9) "kd.eropi3" ["is_show_name_4"]=> string(1) "1" ["nick_name_4"]=> string(9) "kd.eropi3" ["phone_4"]=> string(0) "" ["nick_type_4"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_4"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_4"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_5"]=> string(7) "htx_115" ["is_show_name_5"]=> string(1) "1" ["nick_name_5"]=> string(7) "htx_115" ["phone_5"]=> string(0) "" ["nick_type_5"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_5"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_5"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_6"]=> string(0) "" ["is_show_name_6"]=> string(1) "1" ["nick_name_6"]=> string(0) "" ["phone_6"]=> string(0) "" ["nick_type_6"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_6"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_6"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_7"]=> string(0) "" ["is_show_name_7"]=> string(1) "1" ["nick_name_7"]=> string(0) "" ["phone_7"]=> string(0) "" ["nick_type_7"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_7"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_7"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_8"]=> string(0) "" ["is_show_name_8"]=> string(1) "1" ["nick_name_8"]=> string(0) "" ["phone_8"]=> string(0) "" ["nick_type_8"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_8"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_8"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_9"]=> string(0) "" ["is_show_name_9"]=> string(1) "1" ["nick_name_9"]=> string(0) "" ["phone_9"]=> string(0) "" ["nick_type_9"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_9"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_9"]=> string(12) "smallclassic" ["nick_10"]=> string(0) "" ["is_show_name_10"]=> string(1) "1" ["nick_name_10"]=> string(0) "" ["phone_10"]=> string(0) "" ["nick_type_10"]=> string(5) "yahoo" ["yahoo_status_type_10"]=> string(1) "0" ["skype_status_type_10"]=> string(12) "smallclassic" } ["_multiwidget"]=> int(1) }

Thật tuyệt vời phải không. Không nhất thiết cần sử dụng sidebar trên website ,bạn có thể lấy bất cứ dữ liệu của widget nào mà bạn có thêm trong sidebar của wordpress admin.

Bạn cũng có thể lấy thông tin dữ liệu của toàn bộ widget mà lưu tại bảng wp_options. Sử dụng wpdb, tìm thông tin widget bắt đầu bằng ký tự prefix “widget_”.

$wpdb->get_results("SELECT * FROM {$wpdb->options} WHERE option_name LIKE 'widget_%')

Chúc bạn thành công.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment