Home WordpressWordPress cơ bản Lỗi đăng nhập WordPress “Password Reset Key”

Lỗi đăng nhập WordPress “Password Reset Key”

by admincp

Bạn có gặp lỗi ‘Could not save password reset key to database’ trong WordPress không? Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố đăng nhập vào trang web WordPress của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục lỗi ‘password reset key’ trong WordPress.

Tại sao sẩy ra lỗi “WordPress Could Not Save Password Reset Key”?

Dấu hiệu đầu tiên của lỗi này là bạn sẽ không thể đăng nhập vào trang web WordPress của mình. Bây giờ nếu bạn cố gắng đặt lại mật khẩu, thì bạn sẽ thấy thông báo lỗi “Could not save password reset key to database”.

Nếu bạn không thấy thông báo lỗi này, thì lỗi đăng nhập của bạn có thể do các vấn đề khác.

Thông báo này chỉ ra rằng WordPress không thể ghi thông tin mới vào cơ sở dữ liệu WordPress. Điều này xảy ra khi tài khoản lưu trữ WordPress Hosting của bạn đã sử dụng hết tài nguyên dung lượng đĩa.

Kích thước cơ sở dữ liệu WordPress của bạn cũng là một phần của không gian đĩa. Vì bạn đã sử dụng vượt quá dung lượng, bạn sẽ không thể ghi thêm bất kỳ dữ liệu nào nữa.

Sửa lỗi WordPress “Could Not Save Password Reset Key”

Để khắc phục lỗi này, bạn cần kết nối vào tài khoản hosting bằng ứng dụng FTP hoặc Trình quản lý tệp trong cPanel.

Tiếp theo, chuyển đến thư mục /wp-content/uploads/ của bạn và xóa một vài tệp hình ảnh lớn để giải phóng không gian. Lưu ý: bạn cần sao lưu WordPress để lưu các tệp đó xuống máy tính của bạn tránh trường hợp xóa nhầm files.

Bạn cũng nên xem:

Sau đó, bạn có thể truy cập lại trang web và thử đăng nhập lại.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể xem lại các tệp WordPress của mình và xem có tệp nào không cần thiết và chiếm quá nhiều dung lượng không. Thông thường các tệp này được lưu trữ trong thư mục /wp-content/ & /wp-content/uploads/

Nhiều người dùng WordPress có cấu hình plugin cho bộ nhớ đệm cache , nếu website của bạn có dữ liệu lớn & cấu hình sai sẽ làm tăng số lượng tệp sử dụng để nạp nội dung tĩnh cho website. Các files này sinh ra ngày một nhiều hơn & tất yếu sẽ làm tăng dung lượng ở đĩa.

Một thủ phạm phổ biến khác có thể là các plugin sao lưu WordPress của bạn. Nếu bạn đang lưu trữ các tệp sao lưu WordPress trên máy chủ của mình, thì tất cả các bản sao lưu được lưu trữ đó sẽ chiếm dung lượng không cần thiết trên tài khoản Hosting của bạn. Bạn phải luôn lưu trữ các tệp sao lưu WordPress của mình trên dịch vụ lưu trữ đám mây của bên thứ ba như Google Drive hoặc Dropbox.

Mình hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sửa lỗi ‘could not save password reset key to database’ trong WordPress một cách dễ dàng.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment