Home WordpressWordPress cơ bản Lỗi forbidden khi sử dụng WordPress SVN

Lỗi forbidden khi sử dụng WordPress SVN

by admincp

Bạn sẽ sử dụng username & mật khẩu để upload code khi viết plugin hay theme lên WordPress repository, bằng cách sử dụng tham số --username & --password. Nhưng mình có gặp phải lỗi forbidden và ngay lập tức các bạn có thể hỏi trên diễn đàn wordpress ([email protected]).

Lỗi khi xuất bản WordPress plugin

$ svn ci -m "tracking pixel hidden, alt attr added"
Sending        trunk/wpmautic.php
Transmitting file data .svn: E195023: Commit failed (details follow):
svn: E195023: Changing file '/var/www/html/mautic-wordpress-svn/trunk/wpmautic.php' is forbidden by the server
svn: E175013: Access to '/!svn/txr/1189514-quup/wp-mautic/trunk/wpmautic.php' forbidden
svn: E175002: Additional errors:
svn: E175002: PUT of '/!svn/txr/1189514-quup/wp-mautic/trunk/wpmautic.php': 403 Forbidden

Một vài link tham khảo cho developer khi phát triển theme & plugin:

WordPress không sử dụng git mà sử dụng SVN để publish code.

Giải pháp

Để publish code lên WordPress SVN bạn sử dụng dòng lệnh sau:

$ svn ci -m "commit message here" --username your_username --password your_password

Lưu ý: trước khi bạn tạo tag mới, hãy chắc chắn đã cập nhật tag trong file your_plugin.php

Chúc bạn thành công!

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment