Lỗi không tìm thấy trang login WordPress sau khi chuyển hosting

by admincp
13 Xem

Vấn đề lỗi WordPress luôn là đề tài được nhắc đến thường xuyên, hôm nay sau khi mình thực hiện chuyển 1 website cho khách, sau khi chuyển xong thì website không thể đăng nhập được vào trang quản trị admin wp-login.php

Sau một hồi check log mình thấy 1 log trả về như bên dưới

[03-Oct-2019 06:57:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot create references to/from string offsets in /home/anhquan/vinastar.net/wp-includes/user.php:56
Stack trace:
#0 /home/anhquan/vinastar.net/wp-login.php(806): wp_signon('', '')

Thông báo chuổi không hợp lệ và không thể gán chuổi cho /wp-includes/user.php

Với lỗi này mình sẽ thực hiện fix như sau.

Bạn truy cập vào hosting sau đó mở file wp-login.php lên và tìm đến dòng $user = wp_signon . tại đây bạn sẽ thấy

Fix lỗi không đăng nhập được Wordpress sau khi chuyển mã nguồn
Fix lỗi không đăng nhập được Wordpress sau khi chuyển mã nguồn

$user = wp_signon('', $secure_cookie);

Sau đó bạn thực hiện thay đổi thành

$user = wp_signon(array(), $secure_cookie);

Fix lỗi không đăng nhập được Wordpress sau khi chuyển mã nguồn

Sau khi thực hiện xong bạn lưu lại và kiểm tra việc đăng nhập nhé

Fix lỗi không đăng nhập được Wordpress sau khi chuyển mã nguồn

Chúc bạn thực hiện thành công

Bài viết liên quan

Leave a Comment