Home WordpressWordPress cơ bản Phóng ảnh cloud zoom với plugin gallery metabox trong wordpress

Phóng ảnh cloud zoom với plugin gallery metabox trong wordpress

by admincp

Chào các bạn, dịch vụ thiết kế web giá rẻ hôm nay xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng phóng ảnh (cloud zoom) với plugin gallery box trong wordpress. Ở bài trước chúng ta đã học cách tích hợp cloud zoom cho mọi website trong đó có ứng dụng tạo phóng ảnh cho các hình ảnh đại diện của sản phẩm với woocommerce.

Tuy nhiên bạn cũng có thể tạo gallery ảnh của sản phẩm trong bài viết wordpress bằng cách sử dụng plugin gallery box, mà không cần sử dụng bộ code đồ sộ trong trường hợp bạn muốn tạo web bán hàng phức tạp như woocommerce với mục đích đáp ứng tối đa các tính năng của website thương mại điện tử.
tích hợp cloudzoom cho product gallery

Xem qua: hướng dẫn cài đặt plugin gallery image.
Mở template single.php hoăc content-single.php tùy theo thiết kế theme của bạn, template này chứa nội dung bài viết chi tiết. Viết vào trong vòng lặp đoạn code tạo cloud zoom cho gallery image đã thiết lập cho post như sau.

<?php
global $BE_Gallery_Metabox;
$images=$BE_Gallery_Metabox->gallery_images(get_the_ID());
$img=reset($images);
if(is_object($img)):
$thumb_small=wp_get_attachment_image_src($img->ID,'thumbnail');
$thumb=wp_get_attachment_image_src($img->ID,'medium');
endif;
?>

Code trên lấy ảnh đầu tiên của galery metabox với post hiện tại, mỗi ảnh sử dụng 2 kích thước: kích thước preview (thumbnail) và khổ ảnh rộng (medium/large) .
Thiết lập cloud zoom vào ảnh xem đầu tiên.

<a class="cloud-zoom" href="<?php echo $img->guid?>" itemprop="image" id="zoom1" title="<?php echo $img->post_title?>" rel="position:'right', adjustX:20, adjustY:-3, tint:'#FFFFFF', softFocus:1, smoothMove:5, tintOpacity:0.8" data-rel="prettyPhoto[product-gallery]"><img src="<?php echo $thumb[0]?>" class="attachment-shop_single wp-post-image" alt="<?php echo $img->post_title?>" title="<?php echo $img->post_title?>" /></a>
<span class="view-larger-image"></span>

Tiếp theo, chúng ta liệt kê các hình ảnh slideshow cho tất cả các ảnh trong gallery images. Đặt đoạn code này vào vị trí thích hợp trong template.

<div class="ProductTinyImageList listImages">
	<ul>
	<?php foreach($images as $img){
$thumb_small=wp_get_attachment_image_src($img->ID,'thumbnail');//_print($thumb_small);//array('90','90')
$thumb=wp_get_attachment_image_src($img->ID,'medium');
?>
		<li><a href="<?php echo $img->guid;?>" class="cloud-zoom-gallery" title="<?php echo $img->post_title?>" rel="useZoom: 'zoom1', smallImage: '<?php echo $thumb[0]?>'"><img src="<?php echo $thumb_small[0]?>" class="" alt="<?php echo $img->post_title?>" /></a><!-- width="90" height="90" --></li>
	 <?php }?>    
	</ul>
</div>

Cuối cùng, khởi tạo tính năng cloud zoom bằng hàm javascript sau đây vào đối tượng jquery chứa thành phần cloud zoom, như ở ví dụ trên là “#zoom1”. Sử dụng đoạn code sau:

$(function(){
    $('#zoom1').CloudZoom();
  });

Hoàn tất !

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment