Home WordpressWordPress cơ bản Redirect sau khi đăng nhập wordpress

Redirect sau khi đăng nhập wordpress

by admincp

Việc chuyển đến 1 url khác sau khi cho người dùng đăng nhập vào web của bạn có nhiều mục đích như đến trang thiết lập tài khoản để bổ xung hoặc nếu là download file thì chuyển đến trang để tải file về…tuỳ theo mục đích bạn sử dụng mà bạn thiết kế.
Để chuyển hướng địa chỉ mới sau khi login, bạn dùng hook “login_redirect”. Xem ví dụ sau:

//thay đổi redirect after login wp
function login_redirect( $redirect_to, $request, $user ){
	if ( $user->has_cap('edit_posts') && ( empty( $redirect_to ) || $redirect_to == 'wp-admin/' || $redirect_to == admin_url() ) )
        $redirect_to = admin_url('profile.php');	//admin_url('admin.php?page=vcn-staff-page');
    else $redirect_to=site_url('news')
    return $redirect_to;
}
add_filter( 'login_redirect', 'login_redirect', 10, 3 );

Ví dụ này, mô tả nếu người dùng không có có thẩm quyền sửa bài viết và địa chỉ redirect mặc định là trống hoặc chuyển về trang khởi đầu admin (tức dashboard) thì chuyển về trang “profile.php” chứa thông tin của người dùng hiện tại.
Ngoài ra, có 1 vài plugins thực hiện điều này như:
http://wordpress.org/extend/plugins/registration-login/

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment