Home WordpressWordPress cơ bản Search Form – Lọc dữ liệu wordpress trên website bởi tham số URL

Search Form – Lọc dữ liệu wordpress trên website bởi tham số URL

by admincp

Lý do vì sao bạn không được sử dụng tham số đặc biệt của wordpress trong search form. Ví dụ: ‘name’ bạn sẽ nhận được ngay trang 404.php nếu search form có tham số này. Như vậy là tham số GET trên URL có ảnh hướng đến việc lấy dữ liệu chắc chắn rồi.
Ví dụ sau đây, cho phép người dùng tìm kiếm nội dung website không chỉ nhập văn bản thông thường mà có thể kết hợp chọn một category. Bằng cách sửa tham số với hàm wp_dropdown_categories cho phép chọn và tìm kiếm trong danh mục nhất định.

<form role="search" method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('siteurl'); ?>">
  <div>
    <label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label>
    <input type="text" value="" name="s" id="s" />
    in <?php wp_dropdown_categories( 'show_option_all=All Categories' ); ?>
    <input type="submit" id="searchsubmit" value="Search" />
  </div>
</form>

Tham khảo các tham số của wp_dropdown_categories:
show_option_all, show_option_none, orderby, order, show_count, hide_empty, child_of, exclude, echo, selected, hierarchical, name, id, class, depth, tab_index, taxonomy, hide_if_empty.
Chép đoạn code trên vào template searchform.php và Kết quả như hình sau:
search-form-filter
Nhìn trên địa chỉ URL, có thêm tham số ‘cat’ tham số này chính là tham số sử dụng cho WP_Query.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment