Sửa lỗi Upload 413 Request Entity Too large

by admincp
38 Xem

Bạn có gặp lỗi 413 Request entity too large trong WordPress không? Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố tải lên một chủ đề hoặc tệp plugin trong WordPress. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sửa lỗi Upload 413: request entity too large trong WordPress.

Nguyên nhân của lỗi Request Entity Too Large

Lỗi này thường xẩy ra khi bạn cố gắng tải lên số lượng files & dung lượng vượt quá trong WordPress. Máy chủ web của bạn sẽ bị lỗi và xuất hiện lỗi 413 request entity too large. Trong trường hợp này bạn cần tăng kích thước upload tối đa trong WordPress.

Thông thường, hầu hết các công ty lưu trữ WordPress đều có cấu hình mở cho máy chủ của họ, để người dùng WordPress có thể dễ dàng tải lên hình ảnh lớn và các tệp khác.

Tuy nhiên, đôi khi cài đặt này không đủ cao để tải lên các tệp chủ đề hoặc plugin có kích thước lớn.

Nó cũng sẽ ngăn bạn tải lên các tệp lớn trong thư viện WordPress. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy một thông báo khác, trong đó nêu rõ rằng kích thước tệp vượt quá giới hạn tối đa được phép.

Hãy xem những giải pháp dưới đây để loại bỏ lỗi 413 request entity too large một cách dễ dàng.

Sửa lỗi 413 Request Entity Too Large

Có một số cách để chúng ta sửa lỗi request entity too large trong WordPress. Mình sẽ đưa ra một số cách và bạn có thể chọn một cách phù hơp nhất.

Cách 1: Tăng dung lượng tải file với PHP

Đơn giản bạn thêm đoạn mã sau vào file functions.php hoặc trong plugin.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng giá trị upload_max_size & post_max_size với giá trị lớn hơn kích thước file bạn đang thử. Bạn cũng sẽ muốn tăng thời gian thực thi PHP (max_execution_time) vì tải tệp có kích thước lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu không chắc chắn hãy thử tăng gấp đôi giá trị biến này.

Cách 2: Tăng dung lượng tải file với .htaccess

Với phương pháp này, bạn sẽ cần sửa file .htaccess sử dụng FTP hoặc cpanel & thêm dòng sau vào cuối tệp.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Cách 3: Upload file sử dụng FTP

Nếu lỗi 413 chỉ xảy ra khi bạn đang tải lên một tệp cụ thể, thì bạn có thể xem xét tải tệp theo cách thủ công thông qua FTP.

Mình hy vọng qua bài này bạn có thể tự sửa được lỗi 413 request entity too large khi sử dụng WordPress.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment