Home WordpressWordPress cơ bản Thay đổi avatar cho bình luận wordpress

Thay đổi avatar cho bình luận wordpress

by admincp

Thêm biểu tượng avatar cho bình luận không sử dụng gravatar.

Tại sai lại cần thay đổi avatar cho bình luận wordpress?

Tại sau lại cần thay đổi avatar mặc định cho nội dung comments trên website. Đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy nó mang lại thương hiệu cho bạn.

danh sách các avatar mặc định trong wordpress

“Blank” và “Mystery Man” avatar truyền thống. “Gravatar Logo” có nhãn hiệu nổi tiếng cho wordpress nhưng không phải thương hiệu của bạn.

Cách thêm avatar cho comments

Bước đầu tiên tạo hình ảnh cho avatar, kích thước 96×96 px hoặc nhỏ hơn phù hợp với website. Đặt tên ảnh viết chữ thường và không được cách. Trong ví dụ này mình lấy tên ảnh là “new-avatar.png” nếu bạn chọn tên khác hoặc định dạng ảnh như GIF, JPG thì sửa lại đường dẫn tới file đó.

Chúng ta có filter hook avatar_defaults cho phép thêm avatar mới.

if(!function_exists('custom_avatar')){
function custom_avatar($avatar_defaults){
$new_default_icon = get_bloginfo('template_directory') . '/custom/images/new-avatar.png';
$avatar_defaults[$new_default_icon] = 'My Custom Avatar';
return $avatar_defaults;
	}
add_filter('avatar_defaults','custom_avatar');
}

Bạn sẽ thấy avatar mới ở dưới cùng trong wordpress admin tại mục Settings->Discussion.
thêm mới avatar cho comment wordpress

Chọn vào avatar mới rồi lưu lại bằng cách nhấn Save Change. Như bạn thấy hình avatar trên có kích thước 96×96 đây không phải kích tước thật vì wordpress admin có tính chất minh hoạt.

Đây là kết quả khi có người mới bình luận nhớ là guest và cả người dùng có đăng ký tài khoản trên website của họ. Tuy nhiên người dùng có tài khoản có thể sửa lại avatar.

new avatar in comment context

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment