Home WordpressWordPress cơ bản Thay đổi chuyển hướng template trong wordpress

Thay đổi chuyển hướng template trong wordpress

by admincp

Định hướng sử dụng template ngoài các template mặc định bao gồm: index.php, single.php, sidebar.php, ..
Thay thế template mặc định bạn sử dụng filter “template_include”. Bằng cách này có thể custom default template. Copy đoạn code dưới đây vào functions.php

add_filter( 'template_include', 'portfolio_page_template', 99 );
function portfolio_page_template( $template ) {

	if ( is_page( 'portfolio' ) ) {
		$new_template = locate_template( array( 'portfolio-page-template.php' ) );
		if ( '' != $new_template ) {
			return $new_template ;
		}
	}

	return $template;
}

Ví dụ khác:

add_filter( 'template_include', 'wpse_100854_switch_template' );

function wpse_100854_switch_template( $template )
{
  if ( empty ( $_GET['template'] )
      return $false;

  // do not allow to break out of the directory
  $new = ltrim( $_GET['template'], '.' ); 
  $path = get_template_directory() . "/templates/$new.php";

  if ( file_exists( $path ) )
    return $path;

  return $template;
}

Xem cách chuyển hướng URL sử dụng template_redirect.
Tác giả: hoangweb.com

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment