Home WordpressWordPress cơ bản Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

by admincp

Để thay đổi số lượng các sản phẩm liên quan hiển thị ra ở mỗi trang sản phẩm chi tiết trong wordpress woocommerce framework, bạn sử dụng code sau:

<?php
/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Change number of related products on product page
 * Set your own value for 'posts_per_page'
 *
 */ 
function woo_related_products_limit() {
  global $product;
	
	$args['posts_per_page'] = 6;
	return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' );
  function jk_related_products_args( $args ) {
 
	$args['posts_per_page'] = 4; // 4 related products
	$args['columns'] = 2; // arranged in 2 columns
	return $args;
}

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment