Home WordpressWordPress cơ bản Thay nút liên hệ cho sản phẩm hết hàng – WooCommerce

Thay nút liên hệ cho sản phẩm hết hàng – WooCommerce

by admincp

Bạn không muốn chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán, bạn có thể vẫn hiển thị tất cả các sản phẩm tuy nhiên với những sản phẩm hết hàng cách tốt nhất là tạo nút liên hệ trên trang sản phẩm chi tiết.

Nếu bạn không quản lý kho hay sản phẩm sản phẩm đang hết hàng. Anh ta hoặc cô ấy chắc chắn sẽ chuyển đến một số cửa hàng khác. Điều này có thể dẫn đến mất khách hàng tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi sẽ dạy bạn làm thế nào bạn có thể tiết kiệm nhiều khách hàng bằng cách thêm một nút liên hệ thay vì cho khách hàng thấy bạn đang hết hàng cho một sản phẩm.

Để thực hiện điều này, bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào file functions.php

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'hw_change_outofstock_to_contact_us', 1 );
// for shop page 
function hw_change_outofstock_to_contact_us(){
global $product;
 if(!$product->is_in_stock()){
  remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart');
  remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart');
//change the link to your contact us page
  echo '<a href="hoangweb.com" style="background-color:#FAFAFA; padding:5px 15px;"> Contact Us </a>';
 }}
// for single page
add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'wcs_custom_get_availability', 1, 2);
function wcs_custom_get_availability( $availability, $_product ) {
  // Change In Stock Text
  if ( $_product->is_in_stock() ) {
    $availability['availability'] = __('Available!', 'woocommerce');
  }
  // Change Out of Stock Text
  if ( ! $_product->is_in_stock() ) {
    $availability['availability'] = __('<a href="hoangweb.com" style="background-color:#FAFAFA; padding:5px 15px;"> Contact Us </a>', 'woocommerce');
  }
  return $availability;
}

Sau khi thêm mã này, các sản phẩm hết hàng sẽ hiển thị nút “liên hệ với chúng tôi”. Chúc bạn thành công.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment