Home WordpressWordPress cơ bản Thêm Favicon cho website sử dụng Genesis

Thêm Favicon cho website sử dụng Genesis

by admincp

Đoạn snippet này sẽ giúp bạn hiển thị/thêm favicon trong Genesis Child Themes. Thay biểu tượng cho website bằng hình ảnh khác bạn muốn.

/** Adding custom Favicon */
add_filter( 'genesis_pre_load_favicon', 'custom_favicon' );
function custom_favicon( $favicon_url ) {
	return 'http://www.wpstuffs.com/images/favicon.png';
}

Chú ý: bạn có thể chèn đoạn code trên vào file functions.php của theme.

Nhúng Favicon URL có trên thư mục Website

Nếu bạn muốn trỏ tới favicon đã lưu trên website, có thể sử dụng đoạn code sau đây:

/** Adding custom Favicon */
add_filter( 'genesis_pre_load_favicon', 'custom_favicon' );
function custom_favicon( $favicon_url ) {
	return ''. trailingslashit( get_bloginfo('url') ) .'/wp-content/themes/child-theme-name/images/favicon.png';
}

Thay tên thư mục theme ‘child-theme-name’ bằng tên thư mục child theme của bạn. Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment