Thêm giá tùy chỉnh trong WooCommerce

by admincp
318 Xem

Bạn muốn hiển thị thêm một tiền tệ chuyển đổi trên trang sản phẩm. Quá trình này khá đơn giản, bạn chỉ cần bổ xung trường giá tùy chỉnh trong WooCommerce là được, hãy làm theo một số bước đơn giản như mô tả dưới đây.

Mở file functions.php và thêm đoạn code dưới đây vào cuối tệp.

add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'my_custom_cost_product_field' );

function my_custom_cost_product_field() {

	//Change Your desire currency here

	$custom_currency_symbol="$";

	woocommerce_wp_text_input( array( 'id' => 'custom_price', 'class' => 'wc_input_price short', 'label' => __( 'Custom Price', 'woocommerce' ) . ' (' . $custom_currency_symbol . ')' ) );

}

Sửa hoặc thêm một sản phẩm bạn sẽ nhận được một trường mới “Custom price”, trong trường này bạn có thể thêm giá thứ hai bạn muốn hiển thị trên trang web của mình.

Bạn sẽ nhận được giá của sản phẩm bằng hai loại tiền tệ khác nhau, bạn có thể thay đổi ký hiệu của loại tiền tệ thứ hai bằng cách thay đổi ‘$’ bằng đơn vị tiền tệ bạn muốn custom_currency_symbol = ‘$’;

Lưu ý: trang thanh toán sẽ chỉ được tiến hành với Đơn vị tiền tệ mặc định. Tiền tệ, mà mình thêm vào chỉ dành cho mục đích hiển thị.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment