Home WordpressWordPress cơ bản Thêm hoặc xóa widgets trong WordPress dashboard

Thêm hoặc xóa widgets trong WordPress dashboard

by admincp

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm hoặc bỏ bớt những widgets không cần thiết ở Dashboard phần quản trị của wordpress.
Đoạn code sau đây mình thêm widget để hiển thị thông tin.

// Add a widget in WordPress Dashboard
function wpc_dashboard_widget_function() {
	// Entering the text between the quotes
	echo "<ul>
	<li>Release Date: March 2012</li>
	<li>Author: Aurelien Denis.</li>
	<li>Hosting provider: my own server</li>
	</ul>";
}
function wpc_add_dashboard_widgets() {
	wp_add_dashboard_widget('wp_dashboard_widget', 'Technical information', 'wpc_dashboard_widget_function');
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'wpc_add_dashboard_widgets' );

Nếu bạn muốn xoá widget không cần thiết. Sử dụng code này:

//HIDING UNWANTED WORDPRESS DASHBOARD WIDGETS
add_action('wp_dashboard_setup', 'wpc_dashboard_widgets');
function wpc_dashboard_widgets() {
	global $wp_meta_boxes;
	//chú ý sử dụng print_r($wp_meta_boxes); để biết tên widget cần xoá.
	// Today widget
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
	// Last comments
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
	// Incoming links
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
	// Plugins
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
}

Note: Sử dụng lệnh php print_r hoặc var_dump để biết tên widget.

print_r($wp_meta_boxes['dashboard']);

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment