Home WordpressWordPress cơ bản Thêm trường số lượng cho nút Add to cart – WooCommerce

Thêm trường số lượng cho nút Add to cart – WooCommerce

by admincp

Trong bài này mình hướng dẫn các bạn cách thêm trường số lượng với mỗi sản phẩm trong danh sách hiển thị trên WooCommerce. Tính năng này cho phép bạn mua nhiều số lượng cho cùng một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm ngay trên trang cửa hàng.

Để làm điều này, chúng ta sẽ tùy biến tùy biến nút Add to cart bằng cách thay đổi template của WooCommerce. Bạn có thể tìm template cho nút thêm vào giỏ hàng tại wp-content/plugins/woocommerce/templates/loop/add-to-cart.php

Thay thế toàn bộ code có trong tệp add-to-cart.php với nội dung sau đây:

<?php
 
/**
 
* Loop Add to Cart
 
*
 
* @author   WooThemes
 
* @package   WooCommerce/Templates
 
* @version   1.6.4
 
*/
 
 
 
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit; // Exit if accessed directly
 
 
 
global $product;
 
?>
 
 
 
<?php if ( ! $product->is_in_stock() ) : ?>
 
 
 
<a href="<?php echo apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_url', get_permalink( $product->id ) ); ?>" class="button"><?php echo apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_text', __( 'Read More', 'woocommerce' ) ); ?></a>
 
 
 
<?php else : ?>
 
 
 
<?php
 
    $link = array(
 
      'url'  => '',
 
      'label' => '',
 
      'class' => ''
 
    );
 
 
 
    $handler = apply_filters( 'woocommerce_add_to_cart_handler', $product->product_type, $product );
 
 
 
switch ( $handler ) {
 
case "variable" :
 
        $link['url']  = apply_filters( 'variable_add_to_cart_url', get_permalink( $product->id ) );
 
        $link['label'] = apply_filters( 'variable_add_to_cart_text', __( 'Select options', 'woocommerce' ) );
 
break;
 
case "grouped" :
 
        $link['url']  = apply_filters( 'grouped_add_to_cart_url', get_permalink( $product->id ) );
 
        $link['label'] = apply_filters( 'grouped_add_to_cart_text', __( 'View options', 'woocommerce' ) );
 
break;
 
case "external" :
 
        $link['url']  = apply_filters( 'external_add_to_cart_url', get_permalink( $product->id ) );
 
        $link['label'] = apply_filters( 'external_add_to_cart_text', __( 'Read More', 'woocommerce' ) );
 
break;
 
default :
 
if ( $product->is_purchasable() ) {
 
          $link['url']  = apply_filters( 'add_to_cart_url', esc_url( $product->add_to_cart_url() ) );
 
          $link['label'] = apply_filters( 'add_to_cart_text', __( 'Add to cart', 'woocommerce' ) );
 
          $link['class'] = apply_filters( 'add_to_cart_class', 'add_to_cart_button' );
 
        } else {
 
          $link['url']  = apply_filters( 'not_purchasable_url', get_permalink( $product->id ) );
 
          $link['label'] = apply_filters( 'not_purchasable_text', __( 'Read More', 'woocommerce' ) );
 
        }
 
break;
 
    }
 
if ( $product->product_type == 'simple' ) {
 
      ?>
 
<form action="<?php echo esc_url( $product->add_to_cart_url() ); ?>" class="cart" method="post" enctype="multipart/form-data">
 
<?phpwoocommerce_quantity_input(); ?>
 
 
<button type="submit" class="button alt"><?php echo $label; ?> Add to Cart</button>

 
</form>
 
<?php
 
    } else {
 
      echo apply_filters( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', sprintf('<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="%s button product_type_%s">%s</a>', esc_url( $link['url'] ), esc_attr( $product->id ), esc_attr( $product->get_sku() ), esc_attr( $link['class'] ), esc_attr( $product->product_type ), esc_html( $link['label'] ) ), $product, $link );
 
    }
 
  ?>
 
<?phpendif; ?>

Kết quả trường số lượng được thêm cho mỗi sản phẩm như thế này:

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment