Home WordpressWordPress cơ bản Thêm trường tùy biến cho wp_nav_menu item

Thêm trường tùy biến cho wp_nav_menu item

by admincp

wp_nav_menu có một số trường mặc định dùng cho việc tạo liên kết của menu item với thẻ A, ví dụ: thuộc tính ‘title’, thuộc tính ‘class’. Trong nhiều trường bạn sẽ muốn tạo thêm custom field cho kiểu nav_menu_item để mở rộng dữ liệu liên kết vào menu item.
menu-item-customfield

WordPress Nav Menu API

Để làm điều này, bạn tải plugin sau: Menu Item Custom Fields.
Cài đặt plugin như bình thường. Trong thư mục plugin có file template mẫu, bạn sửa/thêm/xóa fields trực tiếp vào file này /doc/menu-item-custom-fields-example.php.

Để lấy giá trị field, trước tiên hãy đảm nhập dữ liệu cho trường tại trang admin quản lý menu. Sau đó lấy custom field với hàm thông thường get_post_meta hoặc get_post_custom
Tên trường bạn thiết lập trong file ‘menu-item-custom-fields-example.php’, ví dụ ta có field ‘menu-item-field-01’.

$field01 = get_post_meta( $item_id, 'menu-item-field-01', true );
$custom=get_post_custom($item_id);
if(isset($custom['menu-item-field-01'])) echo $custom['menu-item-field-01'][0];

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment