Home WordpressWordPress cơ bản Thông báo về sản phẩm đã mua với WooCommerce

Thông báo về sản phẩm đã mua với WooCommerce

by admincp

Bạn muốn thêm thông báo cho khách hàng về sản phẩm đã mua khi họ có thêm vào giỏ hàng trước đó. Trong bài này chúng ta hiển thị một báo cho cho các sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng & đó cũng là một tính năng nhiều bạn thích.

Mặc định với WooCommerce, bạn có thể thêm tùy thích số lượng của một hay nhiều sản phẩm vào giỏ & người dùng sẽ không biết sản phẩm đó họ đã mua chưa. Bằng cách hiển thị thông báo cho khách hàng của bạn biết về sản phẩm đã có trong giỏ hàng, cửa hàng WooCommerce sẽ trở nên tiện dụng hơn. Để làm điều này bạn chèn đoạn code sau đây vào cuối tệp functions.php

add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );

 

function woo_custom_cart_button_text() {

 

        global $woocommerce;

 

        foreach($woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {

                $_product = $values['data'];

 

                if( get_the_ID() == $_product->id ) {

                        return __('Already in cart - Add Again?', 'woocommerce');

                }

        }

 

        return __('Add to cart', 'woocommerce');

}

/**

* Change the add to cart text on product archives

*/
add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );

function woo_archive_custom_cart_button_text() {

        global $woocommerce;

        foreach($woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {

                $_product = $values['data'];

                if( get_the_ID() == $_product->id ) {

                        return __('Already in cart', 'woocommerce');

                }

        }

        return __('Add to cart', 'woocommerce');

}

Bây giờ nếu bạn truy cập vào một sản phẩm trên cửa hàng, sản phẩm này bạn đã thêm vào giò trước đó. Lúc này một thông báo xuất hiện thay cho nút Add to cart giống như thế này.

Tuy nhiên người dùng vẫn có thể cập nhật số lượng sản phẩm trên trang giỏ hàng.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment