Home WordpressWordPress cơ bản Tìm kiếm tiêu đề bài viết trong WordPress

Tìm kiếm tiêu đề bài viết trong WordPress

by admincp

WordPress có tích hợp sẵn tính năng search (tìm kiếm), kết quả trả về được tìm thấy cả tiêu đề và nội dung bài viết post. Tuy nhiên bạn có thể tùy biến kết quả tìm kiếm, chẳng hạn nếu bạn muốn giới hạn chỉ tìm kiếm tiêu đề bài viết.

Để làm điều này chúng ta sử dụng đoạn code sau đây, dán vào functions.php trong thư mục theme hiện tại bạn đang kích hoạt.

//Search Only Title
function ccw_search_by_title_only( $search, &$wp_query )
{
  global $wpdb;

  if ( empty( $search ) )
    return $search; // skip processing - no search term in query

  $q = $wp_query->query_vars;  
  $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';

  $search =
  $searchand = '';

  foreach ( (array) $q['search_terms'] as $term ) {
    $term = esc_sql( like_escape( $term ) );
    $search .= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')";
    $searchand = ' AND ';
  }

  if ( ! empty( $search ) ) {
    $search = " AND ({$search}) ";
    if ( ! is_user_logged_in() )
      $search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
  }

  return $search;
}
add_filter( 'posts_search', 'ccw_search_by_title_only', 500, 2 );

Chúc bạn thành công.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment