Home WordpressWordPress cơ bản Tính năng template redirect trong wordpress

Tính năng template redirect trong wordpress

by admincp

template_redirect là action quen thuộc để chuyển hướng redirect url đến trang khác trong wordpress, khi gặp điều kiện không mong muốn ở trang hiện tại bạn muốn website chuyển sang page khác (redirect url), để hoạt động thì có thể sử dụng hook template_redirect.

function my_page_template_redirect()
{
  if( some_condition() )
  {
    wp_redirect( site_url( 'other-page' ) );
    exit();
  }
}
add_action( 'template_redirect', 'my_page_template_redirect' );

Chú ý: nếu wp_redirect có lỗi sẩy ra, thì thử dùng hàm wp_safe_redirect này sẽ giải quyết được vấn đề.
Tuy nhiên nó gặp một vấn đề về ngắt trang và có thể các plugins chưa được hoạt động, làm trang web của bạn không hoạt động đúng. Vậy ngoài ‘template_redirect’ bạn có thể sử dụng action ‘template_include’. template_include với mục đích include template file, xem thêm tại đây.

add_filter( 'template_include', 'my_callback' );
 
function my_callback( $original_template ) {
 if ( some_condition() ) {
  return SOME_PATH . '/some-custom-file.php';
 } else {
  return $original_template;
 }
}

Sử dụng hook này để thay thế cho template_redirect là một giải pháp.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment