Tùy biến phương thức vận chuyển dựa tổng đơn hàng

by admincp
350 Xem

Ở bài trước chúng ta đã có thêm một tùy chọn cho khách hàng tiềm năng bằng cách bổ xung điều kiện cho vận chuyển miễn phí (free shipping) áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách tùy biến phương thức vận chuyển động dựa trên giá trị đơn hàng.

Xem 3 ví dụ sau:

 1. Nếu tổng đơn hàng dưới $500, chỉ áp dụng vận chuyển nội thành
 2. Nếu giá trị từ $501 – $1000, bật thêm vận chuyển Flat rate shipping
 3. Còn nếu đơn hàng có giá trị trên $1000, thì kích hoạt vận chuyển miễn phí.

Với giao diện bán hàng WordPress bạn tải miễn phí hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế website, vì khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng bạn muốn hiển thị số lượng mua trên giỏ hàng và tổng giá trị phải trả. Tính năng này giúp bạn nhìn nhanh số tiền tối thiểu và chọn phương thức vận chuyển mong muốn.

Đây là tùy chọn mặc định khi chúng ta thiết lập một giá trị tối thiểu để kích hoạt phương thức vận chuyển tuy nhiên sẽ không có tùy chọn của vận chuyển miễn phí.

Trước tiên chúng ta sẽ kích hoạt tất cả ba phương thức vận chuyển từ trang cài đặt WooCommerce.

Như vậy, khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng sẽ thấy cả 3 tùy chọn vận chuyển này. Vấn đề là bạn chỉ muốn kích hoạt những phương thức khác nhau dựa trên giá trị đơn hàng.

Để làm điều này bạn thêm đoạn code sau vào cuối tệp functions.php

add_filter( 'woocommerce_package_rates', 'tl_shipping_on_price', 10, 2 );
function tl_shipping_on_price( $rates, $package ) {
 
  $total = WC()->cart->cart_contents_total;
	//echo $total;
  if( $total <= 500 ) {
 
    unset( $rates['flat_rate'] );
    unset( $rates['free_shipping'] );
 
  } elseif ( $total > 500 && $total < 1000 ) {
 
    unset( $rates['local_delivery'] );
    unset( $rates['free_shipping'] );
 
  } else {
		unset( $rates['local_delivery'] );
    unset( $rates['flat_rate'] );
	}
 
  return $rates;
}

Như bạn có thể thấy đoạn code ở trên có loại bỏ một vài phương thức và chỉ kích hoạt một phương thức vận chuyển khi tổng giá trị giỏ hàng thay đổi. Bạn có thể sửa giá trị tiền phù hợp với cửa hàng WooCommerce của bạn.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment