Home WordpressWordPress cơ bản Tùy biến thêm trường thông tin user meta – WordPress

Tùy biến thêm trường thông tin user meta – WordPress

by admincp

Để thêm user meta ngoài các user fields mặc định như: email,name,first_name,last_name,… Ở ví dụ này chúng ta sẽ thêm field phone.
Sử dụng action show_user_profile và edit_user_profile để hiển thị user fields.

//custom user profile
//show và edit page
add_action('show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields');
add_action('edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields');
function my_show_extra_profile_fields($user)
{
	$phone=get_the_author_meta('phone',$user->ID);
	?>
	<table class="form-table">
      <tr>
        <td>phone number</td>
        <td><input type="text" name="phone" value="<?php echo $phone?>"/></td>
      </tr>
	</table>
	<?php
}

– Fields mới này chưa được lưu vào database, để lưu vào database sử dụng thêm đồng thời 2 action “personal_options_update” ,”edit_user_profile_update” để cập nhật fields.

//update user profile
add_action('personal_options_update', 'my_save_extra_profile_fields');
add_action('edit_user_profile_update', 'my_save_extra_profile_fields');

function my_save_extra_profile_fields($user_id)
{
	if (!current_user_can('edit_user', $user_id))
		return false;
	update_usermeta($user_id, 'phone', $_POST['phone']);  //update user profile
}

Plugin tạo avatar cho người dùng WP User Avatar là một ví dụ điển hình về cách tạo user meta field cho wordpress sử dụng tính năng này.
Cách khác bạn có thể tạo field cho user bằng cách tùy biến custom fields với plugin Advanced Custom Fields.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment