Home WordpressWordPress cơ bản Tùy chỉnh giá sản phẩm trên giỏ hàng WooCommerce

Tùy chỉnh giá sản phẩm trên giỏ hàng WooCommerce

by admincp

Một tin vui là dữ liệu giỏ hàng (Cart Object) cho phép bạn tùy chỉnh & sửa đổi dữ liệu để bạn có thể thay đổi với bất kỳ điều kiện nào theo ý muốn.

Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn thấy một ví dụ rất đơn giản, giả sử chúng ta cần đặt giá tùy chỉnh cho tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng.

add_action( 'woocommerce_before_calculate_totals', 'hoangweb_recalc_price' );
 
function hoangweb_recalc_price( $cart_object ) {
	foreach ( $cart_object->get_cart() as $hash => $value ) {
		$value['data']->set_price( 10 );
	}
}

Khi một khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng với một số lượng nhất định (vd 3) mà thuộc một danh mục cụ thể (vd product category có ID =25), do đó các sản phẩm này sẽ được giảm giá 50%. Nhưng điều này không áp dụng cho sản phẩm Lambo (có ID 12345). Xem ảnh minh họa dưới đây.

tùy chỉnh giá sản phẩm trên giỏ hàng woocommerce

add_action( 'woocommerce_before_calculate_totals', 'hoangweb_recalculate_price' );
 
function hoangweb_recalculate_price( $cart_object ) {
 
	if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
		return;
 
	// you can always print_r() your object and look what's inside
	//print_r( $cart_object ); exit;
 
	// it is our quantity of products in specific product category
	$quantity = 0;
 
	// $hash = cart item unique hash
	// $value = cart item data
	foreach ( $cart_object->get_cart() as $hash => $value ) {
 
 
		// check if the product is in a specific category and check if its ID isn't 12345
		if( in_array( 25, $value['data']->get_category_ids() ) && $value['product_id'] != 12345 ) {
 
			// if yes, count its quantity
			$quantity += $value['quantity'];
 
		}
 
 
	}
 
	// change prices
	if( $quantity > 3 ) {
		foreach ( $cart_object->get_cart() as $hash => $value ) {
 
 
			// I want to make discounts only for products in category with ID 25
			// and I never want to make discount for the product with ID 12345
			if( in_array( 25, $value['data']->get_category_ids() ) && $value['product_id'] != 12345 ) {
 
				$newprice = $value['data']->get_regular_price() / 2;
 
				// in case the product is already on sale and it is much cheeper with its own discount
				if( $value['data']->get_sale_price() > $newprice )
					$value['data']->set_price( $newprice );
 
			}
 
		}
	}
 
}

Chèn đoạn mã trên vào file functions.php của giao diện WordPress bạn đang kích hoạt.

Chú ý, nếu bạn tạo tùy biến trên trang giỏ hàng trong WooCommerce & đoạn snippet trên có thể không hoạt động, lúc này hãy sử dụng WC()->cart->calculate_totals().

Một điều cần lưu ý thêm, trong khi sử dụng hook woocommerce_before_calculate_totals hãy cẩn thận với các plugin có can thiệp đến giá trên giỏ hàng, chẳng hạn plugin YITH Dynamic Pricing and Discounts.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment