Tùy chỉnh search box cho genesis

by admincp
350 Xem

Genesis có cung cấp cho chúng ta hộp search, với mặc định dòng chữ place-holder “Search this website…”, nếu bạn trong website của bạn muốn đổi lại dòng chữ này, thì sử dụng đoạn code dưới đây:

/** Customize search form input box text */
add_filter( 'genesis_search_text', 'custom_search_text' );
function custom_search_text($text) {
    return esc_attr( 'Search Genesis-Tips' );
}

tùy chỉnh search box cho genesis

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment