Home WordpressWordPress cơ bản Tùy chỉnh search box cho genesis

Tùy chỉnh search box cho genesis

by admincp

Genesis có cung cấp cho chúng ta hộp search, với mặc định dòng chữ place-holder “Search this website…”, nếu bạn trong website của bạn muốn đổi lại dòng chữ này, thì sử dụng đoạn code dưới đây:

/** Customize search form input box text */
add_filter( 'genesis_search_text', 'custom_search_text' );
function custom_search_text($text) {
    return esc_attr( 'Search Genesis-Tips' );
}

tùy chỉnh search box cho genesis

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment