Home WordpressWordPress cơ bản Tùy chỉnh tabs sản phẩm cho WooCommerce

Tùy chỉnh tabs sản phẩm cho WooCommerce

by admincp

Làm thế nào để tùy chỉnh tabs sản phẩm thay đổi vị trí các tab trên trang sản phẩm và chọn một tab bạn muốn được mở ra theo mặc định.

Tin tốt là woocommerce là mã nguồn mở tạo web bán hàng tuyệt vời, nó hỗ trợ đầy đủ action & filter cho bạn tùy biến.

Mỗi tab có một tham số ưu tiên:

  • Description – 10,
  • Additional information – 20,
  • Reviews – 30

Chúng ta có thể dễ dàng hiển thị “Reviews” tab đầu tiên bằng cách thay đổi thông số này:

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'hoangweb_change_tabs_order' );
 
function hoangweb_change_tabs_order( $tabs ) {
 
	$tabs['reviews']['priority'] = 5;
 
	return $tabs;
 
}

Như bạn có thể nhìn thấy trên ảnh chụp màn hình dưới đây, điều này không chỉ làm thay đổi thứ tự tab, mà cũng thay đổi tab sẽ được mở ra đầu tiên.

Một điều nữa – đó là ưu tiên hook trong trường hợp này là 98 hoặc thấp hơn! bởi vì hàm xắp xếp mảng cũng được sử dụng trong hook mà và có thứ tự 99

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'hoangweb_change_tabs_order', 98 );

Do vậy nếu bạn đặt thứ tự 99 hoặc cao hơn, đoạn code sẽ không có hiệu lực!

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment