Home WordpressWordPress cơ bản [WooCommerce] Cập nhật giỏ hàng động khi thay đổi số lượng sản phẩm

[WooCommerce] Cập nhật giỏ hàng động khi thay đổi số lượng sản phẩm

by admincp

Mặc định WooCommerce không cập nhật giỏ hàng khi bạn thay đổi số lượng sản phẩm trên giỏ hàng WooCommerce. Sử dụng nút cộng/trừ số lượng cho mỗi sản phẩm bạn có thêm vào giỏ hàng và để cập nhật mới giỏ hàng bạn cần nhấn nút cập nhật bên cạnh giỏ hàng. Tuy nhiên, nhiều bạn muốn cập nhật giỏ hàng động ngay sau khi khách hàng thêm hoặc bớt số lượng sản phẩm trên trang giỏ hàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cập nhật giỏ hàng mà không cần nhấn nút cập nhật.

Bạn thêm dòng sau vào tệp functions.php của bạn.

//Enqueue Ajax Scripts
function enqueue_cart_qty_ajax() {
 
  wp_register_script( 'cart-qty-ajax-js', get_template_directory_uri() . '/js/cart-qty-ajax.js', array( 'jquery' ), '', true );
  wp_localize_script( 'cart-qty-ajax-js', 'cart_qty_ajax', array( 'ajax_url' => admin_url( 'admin-ajax.php' ) ) );
  wp_enqueue_script( 'cart-qty-ajax-js' );
 
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'enqueue_cart_qty_ajax');
 
function ajax_qty_cart() {
 
  // Set item key as the hash found in input.qty's name
  $cart_item_key = $_POST['hash'];
 
  // Get the array of values owned by the product we're updating
  $threeball_product_values = WC()->cart->get_cart_item( $cart_item_key );
 
  // Get the quantity of the item in the cart
  $threeball_product_quantity = apply_filters( 'woocommerce_stock_amount_cart_item', apply_filters( 'woocommerce_stock_amount', preg_replace( "/[^0-9.]/", '', filter_var($_POST['quantity'], FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT)) ), $cart_item_key );
 
  // Update cart validation
  $passed_validation = apply_filters( 'woocommerce_update_cart_validation', true, $cart_item_key, $threeball_product_values, $threeball_product_quantity );
 
  // Update the quantity of the item in the cart
  if ( $passed_validation ) {
    WC()->cart->set_quantity( $cart_item_key, $threeball_product_quantity, true );
  }
 
  // Refresh the page
  echo do_shortcode( '[woocommerce_cart]' );
 
  die();
 
}
 
add_action('wp_ajax_qty_cart', 'ajax_qty_cart');
add_action('wp_ajax_nopriv_qty_cart', 'ajax_qty_cart');

Tiếp đến, bạn tạo file cart-qty-ajax.js và chép vào nội dung dưới đây.

jQuery( function( $ ) {

  $( document ).on( 'change', 'input.qty', function() {

    var item_hash = $( this ).attr( 'name' ).replace(/cart[([w]+)][qty]/g, "$1");
    var item_quantity = $( this ).val();
    var currentVal = parseFloat(item_quantity);

    function qty_cart() {

      $.ajax({
        type: 'POST',
        url: cart_qty_ajax.ajax_url,
        data: {
          action: 'qty_cart',
          hash: item_hash,
          quantity: currentVal
        },
        success: function(data) {
          $( '.view-cart-popup' ).html(data);
        }
      }); 

    }

    qty_cart();

  });

});

Ok, lúc này mỗi khi bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thay đổi số lượng mua sản phẩm trên giỏ hàng , các sản phẩm trên giỏ hàng sẽ tự động được cập nhật bằng công nghệ Ajax.

Bạn cũng muốn ẩn/xóa nút cập nhật đúng không? để xóa button này bạn có thể tìm & mở template yourtemplate/woocommerce/cart/cart.php

..
<button type="submit" class="button" name="update_cart" value="<?php esc_attr_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?>"><?php esc_html_e( 'Update cart', 'woocommerce' ); ?></button>
..

Có nhiều cách để bạn có thể xóa nút cập nhật giỏ hàng, cách đơn giản nhất mình sẽ xóa trực tiếp mã HTML trên hoặc nếu muốn sử dụng lại về sau, bạn thêm mã css để ẩn nút.

.button[name=update_cart]{
	display:none;
}

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment