Home WordpressWordPress cơ bản [WooCommerce] Chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán

[WooCommerce] Chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán

by admincp

Bạn muốn ẩn sản phẩm, khi giá bằng 0? lọc sản phẩm có giá bán trong WooCommerce.

Khi Sản phẩm không có sẵn HOẶC hết hàng thì nhiều chủ cửa hàng để giá “O”, Nó cho biết sản phẩm này không có sẵn. Ví dụ thêm 2 sản phẩm, một trong số đó có giá bằng 0 mặc dù cả hai sản phẩm đều có giá khác 0 và các sản phẩm khác có giá bằng 0 được hiển thị trong cửa hàng.

Mở functions.php và thêm vào đoạn code dưới đây:

add_action( 'woocommerce_product_query', 'themelocation_product_query' );
function themelocation_product_query( $q ){
  $meta_query = $q->get( 'meta_query' );
    $meta_query[] = array(
          'key'    => '_price',
          'value'   => 0,
          'compare'  => '>'
        );
  $q->set( 'meta_query', $meta_query );
}

Lưu lại tệp. Mở trang cửa hàng của bạn, bạn có thể thấy sản phẩm có giá bằng 0 không được hiển thị trong các sản phẩm

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment