Home WordpressWordPress cơ bản [WooCommerce] Thêm tiền tệ mới & tỉ giá chuyển đổi cho thanh toán Paypal

[WooCommerce] Thêm tiền tệ mới & tỉ giá chuyển đổi cho thanh toán Paypal

by admincp

WooCommerce là một plugin tuyệt vời giúp bạn thiết kế trang web bán hàng. Mặc dù với chức năng phong phú của nó, bạn có thể gặp phải một số vấn đề liên quan với tiền tệ. Những vấn đề và giải pháp được mô tả cụ thể dưới đây:

 1. Tiền tệ của một quốc gia mà không có trong danh sách hỗ trợ. Làm thế nào để thêm đơn vị tiền tệ trong WooCommerce
 2. 2. Làm thế nào các đơn vị tiền tệ có thể được thay đổi (ví dụ: лв) theo đồng tiền mới được bổ sung
 3. 3. Làm sao để WooCommerce cho phép thanh toán Paypal, mặc dù tiền tệ của chúng tôi không được hỗ trợ

1. Nếu bạn không tìm thấy tiền tệ của mình trong danh sách dropdown trên trang cài đặt WooCommerce, lúc này bạn cần phải thêm nó. Ví dụ chúng ta sẽ cần thêm đồng tiền ‘Bulgarian Lev (лв.)‘ . Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thêm đoạn mã sau vào tệp functions.php.

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_bgn_currency' );
function add_bgn_currency( $currencies ) {
 $currencies['BGN'] = __( 'Bulgarian Lev (лв.)', 'woocommerce' );
 return $currencies;
}

$currencies['BGN'] – có thể thay đổi chuỗi ‘BGN’ đại diện cho đơn vị tiền tệ nếu muốn. Sau đó bạn cần ghi nhớ nó, vì từ đây trở đi tiền tệ của chúng tôi sẽ được xác định với chuỗi này.

Bulgarian Lev (лв.)  – đây là chuỗi chúng ta muốn xuất hiện trong danh sách thả xuống với các loại tiền tệ. (Để biết thông tin các bộ lọc được áp dụng trong file woocommerceadminSettingssettings-init.php)

2. Bây giờ chúng ta cần phải thêm các đơn vị tiền tệ. Chúng ta sẽ khai báo ký hiệu hiển thị cho đồng tiền này:

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_bgn_currency_symbol', 10, 2);
function add_bgn_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
 switch( $currency ) {
 case 'BGN': $currency_symbol="лв."; break;
 }
 return $currency_symbol;
}

case  ‘X’ – mình đã khai báo $currencies['X'] trong mã trước đó, trong đó X trong trường hợp của chúng tôi là BGN

$currency_symbol="лв." – biểu tượng/ký hiệu tiền tệ mà chúng tôi sẽ sử dụng để  hiển thị giá sản phẩm trên trang bán hàng của chúng tôi. (Chi tiết về bộ lọc được áp dụng trong woocommercewoocommerce-core-functions.php)

Nếu ký hiệu tiền tệ xuất hiện trước giá , bạn có thể thay đổi cài đặt này trong phần  Admin Panel -> WooCommerce-> Settings-> Catalogue-> Price settings  -> từ danh sách thả xuống ‘currency sign position’ chúng ta chọn ‘Right (with distance)’ . Giá của bạn sẽ trông giống như ‘100 лв.’

3. Vấn đề đầu tiên có thể gặp phải khi bạn muốn sử dụng Paypal với đồng tiền mới là một lỗi khi chúng ta cố gắng truy cập vào các cấu hình Paypal trong WooCommerce Admin Panel. Để Paypal hoạt động được, bạn cần khai báo đơn vị tiền tệ sẽ được hỗ trợ.

add_filter( 'woocommerce_paypal_supported_currencies', 'add_bgn_paypal_valid_currency' );   
  function add_bgn_paypal_valid_currency( $currencies ) { 
   array_push ( $currencies , 'BGN' );
   return $currencies; 
}

(Chi tiết bộ lọc được áp dụng trong woocommerce/classes/gateways/paypal/class-wc-paypal.php )

Một vấn đề khác là Paypal không làm việc với BGN. Trước khi tiền hành thanh toán chúng ta cần chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà Paypal có hỗ trợ, ví dụ euro. Thêm đoạn code sau đây sau:

add_filter('woocommerce_paypal_args', 'convert_bgn_to_eur');
function convert_bgn_to_eur($paypal_args){
	if ( $paypal_args['currency_code'] == 'BGN'){
		$convert_rate = 1.954; //set the converting rate
		$paypal_args['currency_code'] = 'EUR'; //change BGN to EUR
		$i = 1;
		while (isset($paypal_args['amount_' . $i])) {
			$paypal_args['amount_' . $i] = round( $paypal_args['amount_' . $i] / $convert_rate, 2);
			++$i;
		}
	}
	return $paypal_args;
}

Ở đoạn mã trên chúng tôi kiểm tra nếu $paypal_args['currency_code'] == 'X' , trong đó X là đơn vị tiền tệ mới (BGN). Tuy nhiên ‘BGN’ không được hỗ trợ bởi Paypal . (Bộ lọc này được sử dụng trong woocommerceclassesgatewayspaypalclass-wc-paypal.php )

Nếu bạn sử dụng plugin woocommerce gateway paypal express checkout sử dụng đoạn code thay thế sau:

add_filter('woocommerce_paypal_express_checkout_request_body', function($params) {
  $convert_rate = 23297.4;
  $convert_cur="USD";
  
  if($params['PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE']=='VND' ) {
    foreach($params as $k=> $v) {
      if(strpos($k, 'CURRENCYCODE')!==false) $params[$k] = $convert_cur;
      if(strpos($k, 'AMT')!==false && is_numeric($v) && $v) $params[$k] = round( $params[$k] / $convert_rate, 2);
    }
  }
  
  return $params;
}, 99999);

Nếu thông tin trên là hữu ích cho bạn, hãy chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn bằng cách sử dụng các nút bên dưới bài viết.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment