Home WordpressWordPress cơ bản WooCommerce – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập vào website

WooCommerce – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập vào website

by admincp

Bạn đang muốn giới thiệu sản phẩm mới hoặc khuyến mãi thêm sản phẩm cho người mua hàng.
Bằng cách tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi người dùng truy cập vào website. Cài đặt này có vẻ không được sử dụng nhiều trong các web bán hàng hiện nay, nhưng có thể bạn sẽ dùng tới trong tương lai. 😀
Viết đoạn code sau vào functions.php hoặc plugin.

/*
 * goes in theme functions.php or a custom plugin
 **/
// add item to cart on visit
add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );
function add_product_to_cart() {
	if ( ! is_admin() ) {
		global $woocommerce;
		$product_id = 64;
		$found = false;
		//check if product already in cart
		if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
			foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
				$_product = $values['data'];
				if ( $_product->id == $product_id )
					$found = true;
			}
			// if product not found, add it
			if ( ! $found )
				$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		} else {
			// if no products in cart, add it
			$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		}
	}
}

Xác định sản phẩm sẽ thêm vào cart bởi hàm $woocommerce->cart->add_to_cart với ID của sản phẩm.
Truy cập vào mục quản lý danh sách sản phẩm, tại menu Products->Products. ID của sản phẩm hiển thị ngay khi bạn dê chuột vào tên sản phẩm hoặc tìm trên URL trong chế độ edit sản phẩm.
product-id-woocommerce

Kiểm tra giỏ hàng nếu chưa có sản phẩm đó thì thêm vào.
Trường hợp thêm sản phẩm khuyến mãi, khi người mua hàng có giá trị đơn hàng lớn hoặc theo quy định của chủ shop với giá trị đó sẽ được khuyến mãi thêm sản phẩm chẳng hạn.

/*
 * goes in theme functions.php or a custom plugin
 **/
// add item to cart on visit depending on cart total value
add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );
function add_product_to_cart() {
  if ( ! is_admin() ) {
		global $woocommerce;
		$product_id = 2831;
		$found = false;
		$cart_total = 30;
 
		if( $woocommerce->cart->total >= $cart_total ) {
			//check if product already in cart
			if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
				foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
					$_product = $values['data'];
					if ( $_product->id == $product_id )
						$found = true;
				}
				// if product not found, add it
				if ( ! $found )
					$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
			} else {
				// if no products in cart, add it
				$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
			}
		}
	}
}

Bạn có thể căn cứ vào số lượng sản phẩm hoặc tổng giá trị đơn hàng, căn cứ vào chính sách của bạn.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment