Home WordpressWordPress cơ bản WordPress – Tối ưu CRON ?doing_wp_cron=***

WordPress – Tối ưu CRON ?doing_wp_cron=***

by admincp

Có nhiều plugin và theme có thể sử dụng thêm tham số URL, tôi tin rằng đó là dấu hiệu để thực hiện một công việc chạy ẩn (background process) giống như ‘scheduled posts’, wordpress gắn tham số ?doing_wp_cron vào sau URL.
Chẳng hạn như plugin BackupBuddy, sử dụng để lên lịch trình backup dữ liệu của website. Mình cũng mới hiện ra plugin chèn bình luận Disqus vào wordpress, nó có tính năng scheduled cron tương tự với tham số ?doing_wp_cron để backup từ disqus vào dữ liệu comments cho wordpress.

Khi tới thời điểm thực hiện cron wordpress sẽ thêm giá trị mã hóa vào tham số doing_wp_cron tương ứng với plugin có cài đặt tham số này. Vậy làm sao để xóa chuỗi ?doing_wp_cron ra khỏi URL và đồng nghĩa disable tính năng cron của theme/plugin.
doing_wp_cron

Với backupBuddy bạn có thể xóa dòng khai báo hằng ALTERNATE_WP_CRON trong wp-config.php hoặc để giá trị false cho hằng này.
BackupBuddy & Disqus Comment System

/** BackupBuddy Alternate Cron */
define ('ALTERNATE_WP_CRON', true);

Có thể disable cron khác.

/** Disable Cron */
define('DISABLE_CRON', true);

Một cách thay thế để chạy cron tốt hơn, bạn sử dụng hệ thống cron trong web hosting, ở đây mình dùng cPanel/directAdmin đều hỗ trợ.

Thiết lập cron chạy liên tục với mỗi 30p (*/30 * * * *)

cd /home/username/public_html; /usr/local/bin/php -q wp-cron.php >/dev/null 2>&1

Lưu ý, Thay tên người dùng và đường dẫn PHP binary của hosting. Đoạn code này chạy ẩn, nếu bạn không muốn gửi email khi mỗi lần chạy cron thì thêm >/dev/null 2>&1 vào cuối lệnh như ở trên.

Xem giải thích thêm về tham số cron tại đây

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment