Home WordpressPlugin Wordpress WP Rocket 3.9.2 mới nhất 2021 – Lifetime, liên tục Update, Không Mã Độc

WP Rocket 3.9.2 mới nhất 2021 – Lifetime, liên tục Update, Không Mã Độc

by admincp
WP Rocket

WP Rocket là plugin tạo cache mạnh mẽ nhất trên thế giới. Nó sẽ ngay lập tức giảm thời gian tải của bạn và tăng điểm Google PageSpeed và Core Web Vitals của bạn. Vào tháng 7,đội ngũ Wp Rocket đã triển khai hai tính năng mạnh mẽ: remove unused CSS và  delaying JavaScript execution.

WP Rocket luôn là một bất ngờ thú vị và là một plugin bộ nhớ đệm mạnh mẽ. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất đi kèm với một số cải tiến đã tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là về hiệu suất Core Web Vitals.

WP Rocket

Chúng ta hãy cùng xem chage log nào:

3.9.2 August 23, 2021

  • 3rd-Party Compatibility: Auto-exclude jQuery from being deferred on Revolution Slider Activation
  • 3rd-Party Compatibility: Auto-exclude from Delay JS EWWW scripts for webp
  • 3rd-Party Compatibility: Auto-exclude Autoptimizer Lazyload script from Delay JS
  • Bugfix: Use correct server variable to detect Lightspeed
  • Bugfix: Sync varnish cache clear with WP Rocket cache clear on GoDaddy VIP
  • Bugfix: Delay JS preventing WPML from redirecting before user interaction
  • Bugfix: Pre-warmup fetch resources stopped in some cases
  • Enhancement: Grey out Delay JS option when WP Meteor is activated
  • Enhancement: Emulate Elementor Pro animation when using Delay JS
Mật khẩu giải nén: vinastar.net

You may also like

Leave a Comment