Xóa bỏ đuôi ?v=e14da64a5617 sau tên miền trong WordPress

by admincp
34 Xem
CleanShot 2022 10 09 at 15.31.48@2x

?v=e14da64a5617 là do tính năng tự động phát hiện địa điểm của khách hàng trong WooCommerce. Việc hiển thị này ảnh hưởng khá nhiều đến URL của bạn, mặt khác cũng ảnh hưởng đến SEO. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ đuôi này như sau.

Đầu tiên bạn cần login vào trang admin của WordPress, sau đó chuyển đến WooCommerce, chọn phần Setting(Thiết lập), tìm đến Default customer location (Vị trí khách hàng mặc định) và chọn No location by default(Không có địa điểm mặc định).

CleanShot 2022 10 09 at 15.26.36@2x

Sau đó bạn hãy xoá cache nếu website đang sử dụng, và thực hiện tải lại trang để kiểm tra.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Leave a Comment