Xử lý lỗi 403 khi Add Sitemap vào Google Search Console

by admincp
15 Xem

Hiện tại khá nhiều webmaster khi add sitemap vào Google Search Console bị báo lỗi 403, 403 là lỗi từ chối truy cập, do đó khá nhiều bạn băng khoăn và cho rằng hosting/vps bị lỗi các thứ… Để debug kỹ thì chắc hẵn ai cũng biết là cần có chút kiến thức về chuyên môn. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra sơ bộ như sau.

Ảnh bên dưới khi mình add sitemap vào trả về lỗi 403. 403 là cấm truy cập do đó mình bắt đầu nghi ngờ do host/server

403 site map 1

Tiếp đến mình truy cập trực tiếp link sitemap trên trình duyệt thì trả về kết quả thành công như ảnh bên dưới. Điều này chứng minh rằng không phải do host vì truy cập trực tiếp vẫn được. Vậy lỗi do đâu ?

403 site map 2

Sau đó mình dùng https://botsimulator.com/ để kiểm tra và kết quả trả về như sau

  1. Ở khung số 1 là link website của mình
  2. Ở khung số 2 web của mình đã bị chuyển hướng sang một 1 ẩn khác, và web này mình không hề biết,
  3. Ở khung số 3 website này đang sử dụng Nameserver của CloudFlare và đã chặn index của Sitemap

Vậy mấu chốt ở đây là webiste đã bị cài mã độc, và bị redirect sang một website khác một cách tinh vi.

403 site map 3
403 site map 4

Và hướng xử lý ở đây là bạn cần thực hiện kiểm tra, ra soát lại toàn bộ mã nguồn website lọc và xoá mã độc. Mình có viết một số bài viết hướng dẫn xử lý cơ bản về mã độc như

Bài viết liên quan

Leave a Comment