Home Góc chia sẻSSL - TLS Hướng dẫn convert CRT sang PFX để cài SSL lên WinServer

Hướng dẫn convert CRT sang PFX để cài SSL lên WinServer

by admincp

Ở mọi máy chủ webserver sẽ có cách cài khác nhau, tuy nhiên để cài lên máy chủ winserver bạn cần có file pfx mà hãng lại không cấp cho bạn, vậy để làm sao có được file này, bắc buộc bạn phải convert sang từ khóa key và crt.

Bước 1: Truy cập link bên dưới để convert online

CleanShot 2022 11 23 at 09.56.32

Bước 2: Convert CRT sang PFX

Tiếp theo bạn chuẩn bị các file như ảnh bên dưới.

  • Certificate (Mã CRT): File chứng chỉ
  • Private Key: Khoá Key đi kèm với CSR
  • CaBundle (Mã CA): Chứng chỉ trung gian
CleanShot 2022 11 23 at 09.58.37

Sau đó nhập tuần tự các file vào các ô trong link và sau cùng nhấn Convert

CleanShot 2022 11 23 at 09.58.58

Một thông báo xuất hiện bạn hãy click vào DOWNLOAD để tải file về

CleanShot 2022 11 23 at 10.00.22

Bạn sẽ nhận được một file có đuôi là PFX. Bây giờ bạn có thể thực hiện cài đặt các bước còn lại lên máy chủ.

CleanShot 2022 11 23 at 10.01.15

Xem thêm:

You may also like

Leave a Comment