Home Góc chia sẻSSL - TLS Hướng dẫn fix lỗi acme.sh khi cài đặt SSL Let’s Encrypt 2021

Hướng dẫn fix lỗi acme.sh khi cài đặt SSL Let’s Encrypt 2021

by admincp

Xin chào tất cả các bạn đang xem blog cá nhân của mình. Vừa rồi rất nhiều bạn gặp lỗi khi cố gắng cài đặt SSL Let’s Encrypt trên VPS sử dụng các Script hoặc là Panel. Đây không phải là lỗi VPS hay là Script, Panel. Mà lỗi chung ở đây là thông báo cập nhật ACME và buộc phải đăng ký email cho tài khoản.

Mình đã có tìm hiểu và thực hiện xử lý nhanh như sau. Mời bạn tham khảo nhé.

Hướng dẫn fix lỗi acme.sh khi cài đặt SSL Let's Encrypt 2021
Ảnh lỗi khi thực hiện cài đặt SSL

Bạn SSH vào máy chủ VPS và thực hiện chạy lần lượt các lệnh như sau.

  • Lệnh 1: Tải acme bản mới nhất
  • Lệnh 2: Đăng ký mail và bạn thay nhap-mai-cua-ban-vao bằng email cá nhân của bạn vào nhé.
wget -O - https://get.acme.sh | sh
acme.sh --register-account -m nhap-mai-cua-ban-vao
    
Screenshot 2021 07 13 at 20.43.13

Sau khi bạn đã chạy 2 lệnh trên thành công. Ngay bây giờ bạn hãy quay lại và cài đặt SSL như bình thường xem còn lỗi không nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công.

You may also like

Leave a Comment